Tìm kiếm
Thứ Ba, 24/09/2019 12:37

Báo cáo nghiên cứu kinh tế: Thị trường hóa cung ứng các dịch vụ công tại Việt Nam

09:43:56 05/03/2018

Báo cáo này được thực hiện bởi các nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương (CIEM), Viện Kinh tế Việt Nam (VIE), Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), và Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR).
Báo cáo này cung cấp một khung khổ phân tích dựa trên trường phái kinh tế học thể chế mới như là một công cụ để phát hiện và thay thế các cơ chế hành chính quan liêu bằng yếu tố/lực lượng thị trường trong các lĩnh vực cung ứng dịch vụ công.

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image