Thứ Năm, 19/04/2018 06:57

TLD 28 - Xem xét lại hình ảnh thứ hai - Chính sách kiểm soát vốn của Trung Quốc: Giữa nhà nước đối địch và sự gia nhập vào “Khu trung tâm”

14:49:03 23/05/2017

Bài viết này nghiên cứu sựhình thành vàphá t triển của các chính sách kiểm soát vốn của Trung Quốc. Ngườ i ta cho rằng việc duy trì các chính sách kiểm soát chặt chẽ trong bối cảnh tự do hóa toàn cầu là kết quả của sự thống trị của một khối liên kết mang tính lịch sử, bao gồm tư bản công nghiệp nước ngoài, tư bản ngân hàng và công nghiệp do Nhà nước Trung Quốc sở hữu, và một bộ phận Nhà nước Trung Quốc muốn kiểm soá t nền kinh tế Trung Quốc...

Download

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image