Thứ Năm, 19/04/2018 06:57

TLD 30 - Lực lượng hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt của Trung Quốc

14:50:05 23/05/2017

Chính phủ Mỹ vẫn chưa công bố dữ liệu chi tiết không bảo mật về lực lượng hạt nhân của Trung Quốc, đồng thời cũng chưa coi đây là một trọng tâm trong những nỗ lực kiểm soát vũ khí. Mỹ chỉ đề cập thoáng qua nội dung này trong báo cáo không bảo mật gần đây về học thuyết của Mỹ trong việc sắp xếp và sử dụng lực lượng hạt nhân. Tuy vậy, nhiều nguồn tin hàng đầu về kiểm soát vũ khí và lực lượng hạt nhân đã cung cấp tương đối chi tiết về lực lượng hạt nhân Trung Quốc. Các dữ liệu đôi khi mâu thuẫn nhau nhưng nhìn chung đã xây dựng được một bức tranh tổng thể về các thiết kế và kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc...

Download

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image