Chủ Nhật, 22/04/2018 07:38

WP-08: Overlapping generations economy, environmental externalities and taxation

08:46:18 23/01/2013

Nghiên cứu này chỉ ra rằng trong một nền kinh tế với nhiều thế hệ, với môi trường tự hủy hoại và cả tiêu dùng lẫn sản xuất đều gây ô nhiễm thì luôn tồn tại điểm cân bằng đa thế hệ để xác định điểm dừng cạnh tranh cho nền kinh tế. Điểm dừng này được so sánh với điểm dừng cân bằng theo quan điểm của nhà hoạch định xã hội.

Nghiên cứu chỉ ra “quy tắc vàng” tối ưu trong phân chia nguồn lực nhằm tối đa hóa tổng lợi ích của tất cả các thế hệ, và khi tỷ suất vốn trong môi trường cạnh tranh cao hơn tỷ suất vốn theo quy tắc vàng thì nền kinh tế đứng ở điểm không hiệu quả. Độ rộng của vùng giá trị không hiệu quả của tỷ suất vốn phụ thuộc đồng chiều với sự phát triển của công nghệ bảo vệ môi trường và phụ thuộc ngược chiều với độ sạch của công nghệ sản xuất. Với mỗi nền kinh tế cạnh tranh như vậy, tôi đưa ra một số kết hợp thuế và chuyển nhượng với mục tiêu phi tập trung hóa điểm dừng tốt nhất có thể đạt được thông qua thị trường hàng hóa và thị trường yếu tố sản xuất.

Download

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image