Đăng ký bản tin
Thông báo & Sự kiện
Thứ Bảy, 15/12/2018 06:13

THÔNG BÁO TUYỂN NHÓM NGHIÊN CỨU VỀ THUẾ TÀI SẢN

10:00:00 10/12/2017

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đang có nhu cầu tuyển dụng Nhóm Nghiên cứu thực hiện: "Nghiên cứu về áp dụng thuế tài sản ở Việt Nam và khuyến nghị chính sách".

1. Thông tin tổng quan về Thuế Tài sản và các loại hình Thuế Tài sản ở Việt Nam

Các hình thức thu thuế tài sản đã tồn tại lâu đời trong lịch sử loài người dưới dạng thuế đất đai từ thời cổ đại. Khi kinh tế xã hội ngày càng phát triển, ngày càng có thêm các loại tài sản khác thuộc đối tượng đánh thuế như nhà ở, ô tô, du thuyền...

Thuế tài sản là tên gọi để chỉ sắc thuế lấy tài sản làm đối tượng đánh thuế. Đây là một trong 3 cách phân loại theo nội dung của hệ thống thuế gồm: thuế đánh vào thu nhập; thuế đánh vào tiêu dùng (sử dụng thu nhập) và thuế đánh vào tài sản (thu nhập là được tích luỹ và vật chất hoá dưới dạng tài sản). Việc phân biệt rõ đối tượng đánh thuế tài sản, đối tượng đánh thuế thu nhập và thuế tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng để có căn cứ xác định chính xác thời điểm cũng như cơ sở đánh thuế, tránh được sự trùng lắp, chồng chéo về nội dung động viên thu nhập của đối tượng chịu thuế (Huỳnh Huy Quế, 2009)

Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng thu thuế tài sản vì đây là loại thuế dễ thu do các tài sản thường lớn, dễ nhìn thấy như đất đai, nhà cửa, ô tô… và chủ sở hữu thường đăng ký công khai để được nhà nước bảo hộ quyền sở hữu.

Một trong những đặc điểm của thuế tài sản là tính lũy tiến cao, có tác dụng phân phối lại thu nhập, vì những người có tài sản thường là những người có thu nhập cao.

Ở Việt Nam hiện nay đã tồn tại một số loại thuế có thể coi là thuế tài sản như Thuế Nhà Đất( áp dụng cho nhà ở và đất đô thị), Thuế Sử dụng đất nông nghiệp, Thuế Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lệ phí sử dụng đất, các loại phí thuê đất và mặt nước và lệ phí đăng ký trước bạ. Tại các nước phát triển, thuế tài sản là nguồn thu chính chiếm 40 - 50% tổng số thu thuế và thường chiếm từ 15% - 40% trong thu ngân sách địa phương. Tuy nhiên, ở Việt Nam, các loại thuế nói trên mới chỉ chiếm khoảng 0,7% tổng thu ngân sách địa phương. Như vậy, xét cả về khía cạnh đóng góp ngân sách cũng như các khía cạnh khác thì những loại thuế này còn rất nhiều hạn chế.

Trong 7 năm gần đây, Chính phủ và Quốc hội đã một số lần thảo luận về áp dụng các loại thuế tài sản như cuộc thảo luận về Thuế Nhà Đất năm 2009 hay các cuộc thảo luận cuối năm 2016 về Luật Thuế Tài sản. Một trong những lý do được các bên nêu ra cho sự trì hoãn này là do kinh tế chưa phát triển, sợ gánh nặng thuế phí cho người dân hay tình trạng khó khăn của ngành bất động sản. Tuy nhiên, các quan sát cũng cho thấy các hiệp hội, tập đoàn bất động sản hay các cá nhân, nhóm có nhiều tài sản đang có các động thái tác động để vận động chính sách theo hướng có lợi cho chính họ.

2. Một số khía cạnh của tính công bằng của hệ thống thuế Việt Nam

Mặc dù năm 2010, Ngân hàng Thế giới đã có nghiên cứu định lượng khẳng định hệ thống thuế ở Việt Nam có tính lũy tiến, tuy nhiên, có một số bằng chứng cho thấy tính lũy tiến của hệ thống đang ngày càng bị bào mòn, thể hiện ở tỷ lệ phần trăm cao của các loại thuế gián thu (đặc biệt là VAT), thất thoát thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên… Trong khi gánh nặng ngân sách ngày một lớn, tình trạng thiếu ngân sách cho các dự án đầu tư hay chương trình y tế và giáo dục để phục vụ người nghèo ngày càng trở nên phổ biến.

Thuế Tài sản là một loại thuế trực thu có tính lũy tiến cao và tác dụng tái phân phối thu nhập, do đó được mong đợi sẽ nâng cao tính công bằng của hệ thống Thuế Việt Nam.

3. Mục tiêu Nghiên cứu “Áp dụng Thuế tài sản ở Việt Nam và khuyến nghị chính sách”

Nghiên cứu dự kiến phân tích (i)cơ sở lý thuyết của luật thuế tài sản, (ii) kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong việc áp dụng sắc thuế này, (iii) các loại thế có liên quan đến tài sản đang được áp dụng ở Việt Nam, từ đó đưa ra gợi ý chính sách cho việc xây dựng chính sách Thuế Tài sản ở Việt Nam hiện nay. Trong quá trình nghiên cứu, Nhóm Nghiên cứu dự kiến sẽ thực hiện khảo sát định tính để đánh giá lại hai loại thuế liên quan đến tài sản đang được áp dụng và tính khả thi khi áp dụng Thuế Tài sản

Nghiên cứu được kỳ vọng sẽ cung cấp hệ thống tri thức khoa học về việc áp dụng Luật thuế tài sản cho (i) các cơ quan hoạch định chính sách; (ii) các chuyên gia nghiên cứu về thuế và (iii) các đối tác phát triển nhằm thiết kế các chương trình vận động chính sách hướng tới hệ thống thuế công bằng và hiệu quả.

Nghiên cứu dự kiến sử dụng các phương pháp tổng quan tài liệu, phân tích, tổng hợp và khảo sát định tính

Để thực hiện Nghiên cứu này, VEPR cần tuyển dụng 01 Nhóm chuyên gia gồm 01 Trưởng Nhóm Nghiên cứu, 01 chuyên gia nghiên cứu cao cấp và 01 nghiên cứu viên

4. Mô tả nhiệm vụ của Nhóm Nghiên cứu

4.1. Đối với Trưởng Nhóm Nghiên cứu

Trưởng Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ thực hiên các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế kế hoạch chuyên môn của Dự án

- Chi tiết hóa phương pháp Nghiên cứu

- Chỉnh sửa báo cáo servsion 1 và 2

- Hoàn thiện báo cáo

- Tham gia và chỉ đạo chuyên môn tại các cuộc họp của Nhóm Nghiên cứu

- Tham gia các cuộc họp với nhà tài trợ

- Chủ trì các cuộc họp tham vấn với chuyên gia, hội thảo công bố và hội thảo tham vấn cùng các đại biểu quốc hội về nội dung nghiên cứu

- Tham gia phỏng vấn sâu chuyên gia tại Hà Nội

- Tham gia các cuộc khảo sát thực địa tại các tỉnh

- Chia sẻ kết quả nghiên cứu với các đối tác phát triển và hỗ trợ cố vấn cho các thắc mắc về kỹ thuật của các cán bộ phát triển trong quá trình thực hiện vận động chính sách hướng tới hệ thống thuế công bằng và hiệu quả

4.2. Đối với chuyên gia nghiên cứu cao cấp

Nhiệm vụ chính của chuyên gia nghiên cứu cao cấp bao gồm:

- Cùng với Nghiên cứu viên thực hiện tổng quan tài liệu

- Chủ trì xây dựng công cụ nghiên cứu

- Viết báo cáo nghiên cứu version 1 và 2

- Viết tóm tắt chính sách

- Viết khuyến nghị chính sách theo từng dự thảo luật

- Tham gia phỏng vấn sâu chuyên gia tại Hà Nội

- Trình bày bài tại cuộc họp consulation, hội thảo công bố và consulation cho các đại biểu quốc hội

- Tham gia 2 field trips

- Tham gia các cuộc họp của Nhóm Nghiên cứu

- Tham gia các cuộc họp với nhà tài trợ

- Edit bản dịch tiếng Anh báo cáo (draft 1, draft 2 và bản final)

- Chia sẻ kết quả nghiên cứu với các đối tác phát triển và hỗ trợ cố vấn cho các thắc mắc về kỹ thuật của các cán bộ phát triển trong quá trình thực hiện vận động chính sách hướng tới hệ thống thuế công bằng và hiệu quả

4.3 Đối với Nghiên cứu viên

Nhiệm vụ chính của Nghiên cưu viên bao gồm:

  • Cùng với Chuyên gia nghiên cứu cao cấp thực hiện tổng quan tài liệu
  • Thu thập dữ liệu
  • Xử lý và chế biến dữ liệu
  • Hỗ trợ nghiên c ứu viên cáo cấp viết báo cáo version 1,2
  • Viết khuyến nghị chính sách theo từng dự thảo Luật
  • Tham gia phỏng vấn sâu chuyên gia tại Hà Nội
  • Tham gia các chuyến khảo sát tại các tỉnh
  • Tham gia các cuộc họp của Nhóm Nghiên cứu
  • Tham gia các cuộc họp với nhà tài trợ
  • - Chia sẻ kết quả nghiên cứu với các đối tác phát triển và hỗ trợ cố vấn cho các thắc mắc về kỹ thuật của các cán bộ phát triển trong quá trình thực hiện vận động chính sách hướng tới hệ thống thuế công bằng và hiệu quả

5. Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm của Nhóm Nghiên cứu

5.1. Đối với Trưởng Nhóm Nghiên cứu

- Trình độ tiến sỹ về tài chính công, chính sách thuê hoặc kinh tế

- Ít nhất 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứ về tài chính, thuế, kinh tế vĩ mô

- Có kinh nghiệm làm trưởng Nhóm Nghiên cứu

- Sẵn sàng tham gia công tác thực địa

- Trình độ tiếng Anh thành thạo, kỹ năng viết tiếng Anh học thuật tốt

- 5.2. Đối với chuyên gia nghiên cứu cao cấp

- Trình độ tiến sỹ về tài chính công, chính sách thuê hoặc kinh tế

- Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứ về tài chính, thuế, kinh tế vĩ mô

- Sẵn sàng tham gia công tác thực địa

- Trình độ tiếng Anh thành thạo, kỹ năng viết tiếng Anh học thuật tốt

5.3 Đối với Nghiên cứu viên

- Trình độ thạc sỹ hoặc cử nhân về tài chính công, chính sách thuê hoặc kinh tế

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứ về tài chính, thuế, kinh tế vĩ mô

- Sẵn sàng tham gia công tác thực địa

- Trình độ tiếng Anh thành thạo, kỹ năng viết tiếng Anh học thuật tốt

6. Hướng dẫn nộp hồ sơ

Các Nhóm chuyên gia có quan tâm xin nộp hồ sơ gồm CV các chuyên gia, phương án kỹ thuật để thực hiện Dự án và đề xuất chi phí chuyên gia về địa chỉ email: info@vepr.org.vn trước 17h00 ngày 25/12/2017

Các chuyên gia được khuyến khích nộp hồ sơ theo nhóm, không nộp hồ sơ cá nhân riêng lẻ.

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image