Thứ Bảy, 25/01/2020 01:05
Nhập ngày cần xem tin: 
 • Chiều ngày 20/4/2016 tại phòng họp của Phòng Nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 37 với chủ đề: “Đánh giá và xếp hạng hiệu quả hoạt động kinh tế xã hội các địa phương tại Việt Nam”

 • Chiều ngày 26/2/2016, tại phòng họp của Phòng Nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 36 với chủ đề: “Female workers internal migration in Vietnam from Labour – Employment Survey 2012”

 • Chiều ngày 26/1/2016, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 35 với chủ đề: “Low-carbon electricity transition in Vietnam: Market structure, key players, and institutional constraints”.

 • Sáng ngày 4/1/2016, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 34 với chủ đề: “Self-enforcing intergenerational social contract as a source of Pareto improvement and Emission mitigation”

 • Chiều ngày 4/12/2015, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 33 với chủ đề “Ảnh hưởng của nữ giới trong Hội đồng quản trị tới rủi ro của các doanh nghiệp Việt Nam”.

 • Chiều ngày 30/10/2015, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 32 với chủ đề “How is financial education in Japan regarded and what kind of policy promoted?”.

 • Chiều ngày 29/10/2015, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 31 với chủ đề “Thương mại của Việt nam với các nền kinh tế RCEP: Những xu hướng gần đây và triển vọng hội nhập trong những năm tới”.

 • Chiều ngày 10/09/2015, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) phối hợp với Khoa Kinh tế quốc tế, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 30 với chủ đề “Năng suất lao động cao hơn ở khối doanh nghiệp nhập khẩu vừa và nhỏ tại Việt Nam: Hiệu ứng tự chọn lọc, hiệu ứng học hỏi từ nhập khẩu, hay cả hai?”

 • Chiều ngày 30/7/2015, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 29 với chủ đề “Guide to the Operations of Regional Banks in Japan”.

 • Chiều ngày 26/06/2015, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 28 với chủ đề "Đánh giá tác động việc mở rộng khái niệm nợ công đến tính bền vững nợ công Việt Nam", chủ toạ là TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng VEPR.

   

 • Chiều ngày 26/12/2014, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) phối hợp với Khoa Kinh tế quốc tế, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 25 với chủ đề "Biến động giá dầu thể giới 2014: Nguyên nhân và hệ quả".

 • Chiều ngày 28/11/2014, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) phối hợp với Khoa Kinh tế quốc tế, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội tổ chức Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 24 với chủ đề "Lịch sử các học thuyết kinh tế hiện đại".

 • Chiều ngày 24/10/2014, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 23 với chủ đề Sự lan tỏa và biến động của mức sinh lời tại các nước Đông Nam Á trước, trong và sau thời kỳ khủng hoảng”.

 • Chiều ngày 29/08/2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 22 với chủ đề Mô hình cảnh báo khủng hoảng – Áp dụng đối với Đông Nam Á.

 • Chiều ngày 25/07/2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 21 với chủ đề “Khu vực kinh tế phi chính thức tại Việt Nam: Phương pháp kết hợp định tính và định lượng”.