Thứ Năm, 25/07/2024 11:32
Nhập ngày cần xem tin: 
  • Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức buổi Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 06 với chủ đề "Việt Nam có nên áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn hay không?". Diễn giả là ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà, giảng viên khoa Kinh tế quốc tế, trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN. Chủ đề của Seminar lần này cũng chính là đề tài cho luận văn tiến sĩ của ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà.

  • Chiều ngày 12 tháng 6 năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức buổi Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách với chủ đề "Xu thế chuyển đổi mô hình tăng trưởng và kinh tế tại một số quốc gia và khu vực trọng điểm: Lý luận, thực tiễn và hàm ý chính sách cho Việt Nam".

  • Chiều ngày 31 tháng 8 năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức buổi Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách với chủ đề “Mô hình hành vi cho vay trong thị trường cạnh tranh độc quyền: Bằng chứng lý thuyết và thực nghiệm tại Việt Nam”.

  • Chiều nay, ngày 26 tháng 10 năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức buổi Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách với chủ đề "Kinh nghiệm quốc tế trong việc khắc phục tình trạng nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại (đặc biệt sau giai đoạn suy sụp của thị trường tài sản) và những hàm ý chính sách cho Việt Nam".

  • Chiều ngày 23 tháng 11 năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức buổi Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 05 với chủ đề "Nhân tố tác động tới lựa chọn việc làm ở Việt Nam: Bằng chứng từ điều tra lao động việc làm Việt Nam 2010". Diễn giả là ThS. Phạm Minh Thái, nghiên cứu viên của Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

  • Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức buổi Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách với chủ đề “Khủng hoảng nợ công tại một số nền kinh tế trên thế giới. Nguyên nhân, diễn biến, hậu quả, biện pháp khắc phục và những hàm ý chính sách cho Việt Nam”.