Thứ Năm, 25/07/2024 10:50
Nhập ngày cần xem tin: 
 • Chiều ngày 20/4/2016 tại phòng họp của Phòng Nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 37 với chủ đề: “Đánh giá và xếp hạng hiệu quả hoạt động kinh tế xã hội các địa phương tại Việt Nam”

 • Chiều ngày 26/2/2016, tại phòng họp của Phòng Nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 36 với chủ đề: “Female workers internal migration in Vietnam from Labour – Employment Survey 2012”

 • Chiều ngày 26/1/2016, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 35 với chủ đề: “Low-carbon electricity transition in Vietnam: Market structure, key players, and institutional constraints”.

 • Sáng ngày 4/1/2016, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 34 với chủ đề: “Self-enforcing intergenerational social contract as a source of Pareto improvement and Emission mitigation”

 • Chiều ngày 4/12/2015, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 33 với chủ đề “Ảnh hưởng của nữ giới trong Hội đồng quản trị tới rủi ro của các doanh nghiệp Việt Nam”.

 • Chiều ngày 30/10/2015, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 32 với chủ đề “How is financial education in Japan regarded and what kind of policy promoted?”.

 • Chiều ngày 29/10/2015, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 31 với chủ đề “Thương mại của Việt nam với các nền kinh tế RCEP: Những xu hướng gần đây và triển vọng hội nhập trong những năm tới”.

 • Chiều ngày 30/7/2015, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 29 với chủ đề “Guide to the Operations of Regional Banks in Japan”.

 • Chiều ngày 28/11/2014, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) phối hợp với Khoa Kinh tế quốc tế, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội tổ chức Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 24 với chủ đề "Lịch sử các học thuyết kinh tế hiện đại".

 • Chiều ngày 24/10/2014, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 23 với chủ đề Sự lan tỏa và biến động của mức sinh lời tại các nước Đông Nam Á trước, trong và sau thời kỳ khủng hoảng”.

 • Chiều ngày 29/08/2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 22 với chủ đề Mô hình cảnh báo khủng hoảng – Áp dụng đối với Đông Nam Á.

 • Chiều ngày 25/07/2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 21 với chủ đề “Khu vực kinh tế phi chính thức tại Việt Nam: Phương pháp kết hợp định tính và định lượng”.

 • Chiều ngày 06/06/2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 20 với chủ đề “Mô hình phát triển bền vững cho các tổ chức tài chính vi mô. Trường hợp nghiên cứu: Việt Nam”.

 • Chiều ngày 25/04/2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 19 với chủ đề “Đánh giá tác động của FDI tới hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010”.

 • Chiều ngày 28/03/2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 18 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam từ năm 1991 đến nay – Chất lượng, hiệu quả và tính bền vững”.

 • Chiều ngày 28/02/2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 17 với chủ đề “Kinh tế thế giới: Triển vọng 2030”.