• (TBTCVN) - Việc sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP (NĐ 20) về quản lý thuế đối với doanh nghiệp (DN) có giao dịch liên kết cần đảm bảo được mục tiêu chống chuyển giá, tạo sân chơi bình đẳng giữa các DN và tạo điều kiện cho hệ thống tài chính phát triển lành ...
  • Vào sáng ngày 16/01/2020 tại khách sạn Sheraton Hà Nội, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã tổ chức Tọa đàm "Công bố Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Quý IV và cả năm 2019". Chuỗi Báo cáo Kinh tế vĩ mô hàng quý được VEPR thực hiện dưới sự hỗ trợ của Viện Konrad-Adenauer (KAS).
  • Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách xin trân trọng kính mời Quý vị tới tham dự buổi Tọa đàm Công bố Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Quý IV và cả năm 2019.
  • Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) xin trân trọng gửi đến quý vị BẢN TIN VEPR SỐ 63 (Tháng 11 - 12/2019). Bản tin VEPR được phát hành thường kỳ, 2 tháng một lần nhằm cập nhật các hoạt động của VEPR, những động thái của nền kinh tế Việt Nam và các thay đổi chính sách trong kỳ.
  • Nếu Việt Nam thực hiện chuyển đổi số rộng khắp trên các ngành và xuất khẩu, GDP có thể tăng thêm 3.750 nghìn tỷ đồng trong 20 năm tới và tăng trưởng thêm 1,3% mỗi năm. Đây là thông tin tại tọa đàm “Vai trò của Kinh tế nền tảng số đối với tương lai kinh tế Việt Nam” chiều 7.1. Các chuyên gia cũng nhận định: Sự lên ngôi của kinh tế nền tảng số ở nước ta đã và đang thúc đẩy cải cách thể chế thực ...