• Chuỗi Báo cáo Kinh tế vĩ mô hàng quý được VEPR thực hiện dưới sự hỗ trợ của Viện Konrad-Adenauer (KAS) tại Việt Nam.
  • Đây được coi là một trong những giải pháp tăng thu ngân sách trong bối cảnh chiến lược thuế hiện tại đang đi đến cuối giai đoạn.https://theleader.vn/de-xuat-danh-thue-hoat-dong-tam-linh-1608195630623.htm
  • PGS.TS Phạm Thế Anh - Kinh tế trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trưởng nhóm nghiên cứu cho biết hiện Việt Nam là nước có thu nhập thấp nhất trong nhóm các nước trong ASEAN, nhưng tỷ trọng thu thuế/GDP của Việt Nam là cao nhất. Điều này cho thấy gánh nặng thuế tại Việt Nam đang quá lớn và cần có sự thay đổi nhằm thúc đẩy tăng ...
  • Thế giới đang vật lộn với dịch bệnh và nhiều bất ổn, tạo nên áp lực không nhỏ tới triển vọng kinh tế. Việt Nam cũng đối mặt với nhiều nguy cơ nhưng được dự báo tăng trưởng tốt, top đầu thế giới.https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/the-gioi-quay-cuong-viet-nam-lay-lai-duoc-da-tang-697400.html
  • Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, doanh nghiệp còn khó khăn, trong khi nhu cầu vốn để doanh nghiệp và người dân vực dậy hoạt động sản xuất, kinh doanh cho năm mới đã bắt đầu.https://thoibaokinhdoanh.vn/ngan-hang/lai-suat-cho-vay-nam-2021-giam-hay-tang-1075772.html?fbclid=IwAR3yL08QNqIokS9fyUqEHIw0Znrg9w_VHlipXOVcln-IJneVkWy34HoQoTE