Thứ Năm, 20/06/2024 03:25
Hồ sơ Đăng ký Tham gia và Đăng ký nhận Học bổng toàn phần Khóa học mùa hè 2011
00:02:51 11/01/2013

 

Hồ sơ Đăng ký Tham gia và Đăng ký nhận Học bổng toàn phần phải đựơc gửi cho Ban tổ chức trước 5 giờ chiều, ngày 6/5/2011 (với khu vực Miền Bắc) và 5 giờ chiều ngày 13/5/2011 (với khu vực Miền Nam). Ưu tiên các ứng viên nộp sớm.

 

Bộ Hồ sơ Đăng ký nhận Học bổng toàn phần bao gồm:

 

-          01 Đơn đăng ký (theo mẫu) được điền đầy đủ;

 

-          01 CV (lý lịch khoa học) trong đó liệt kê quá trình học tập, nghiên cứu, các thành tích của bản thân;

 

-          01 Đơn xin nhận học bổng, trong đó giải thích mối quan tâm của ứng viên đối với Khóa học và vì sao bạn là đối tượng Ban tổ chức nên tuyển chọn;

 

-          Chứng chỉ Tiếng Anh (nếu có);

 

-          Bất cứ văn bản nào có thể làm tăng khả năng được xét cấp học bổng, ví dụ các bài luận mẫu, công trình nghiên cứu, bài báo hay trả lời phỏng vấn trên báo chí, v.v...

 

Ghi chú: Hồ sơ phải đầy đủ vả chỉ nên gửi một lần. Ban tổ chức không hoàn trả lại hồ sơ của các ứng viên, và sẽ chỉ liên lạc với những người trúng tuyển.