Tìm kiếm
Thứ Năm, 23/11/2017 04:18

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

1. Kinh tế trưởng/Giám đốc Chương trình Sáng kiến Thúc đẩy Năng suất Việt Nam – Nhật Bản (VJPP) thuộc VEPR 

Xem tại đây.

2. Thực tập sinh giỏi tiếng Nhật

Xem tại đây.

3. Thực tập sinh các vấn đề chính trị, xã hội (HẾT HẠN)

Xem tại đây.

4. Nghiên cứu viên kinh tế vi mô & vĩ mô (HẾT HẠN)

Xem tại đây

5. Thực tập sinh các vấn đề phát triển (HẾT HẠN)

Xem tại đây

6. Thực tập sinh truyền thông (HẾT HẠN)

Xem tại đây

7. Quản lý dự án (HẾT HẠN)

Xem tại đây