Tìm kiếm
Thứ Hai, 06/07/2020 12:10

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội thông báo tuyển dụng các vị trí sau

1. Nghiên cứu viên - Nhóm nghiên cứu kinh tế vĩ mô

Xem tại đây

2. Nghiên cứu viên - Nhóm nghiên cứu kinh tế vi mô

Xem tại đây

3. Quản lý dự án

Xem tại đây

4. Trợ lý Phòng nghiên cứu

Xem tại đây

5. Trợ lý Phòng Hành chính

Xem tại đây