Tìm kiếm
Thứ Tư, 20/09/2017 10:46

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

1. Kinh tế trưởng/Giám đốc Chương trình Sáng kiến Thúc đẩy Năng suất Việt Nam – Nhật Bản (VJPP) thuộc VEPR 

Xem tại đây.

2. Thực tập sinh giỏi tiếng Nhật

Xem tại đây.

3. Thực tập sinh các vấn đề chính trị, xã hội 

Xem tại đây.

4. Nghiên cứu viên kinh tế vi mô & vĩ mô

Xem tại đây

5. Thực tập sinh các vấn đề phát triển

Xem tại đây

6. Thực tập sinh truyền thông

Xem tại đây