Tìm kiếm
Thứ Ba, 23/01/2018 04:54

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội thông báo tuyển dụng các vị trí sau

1. Giám đốc nghiên cứu

Xem tại đây

2. Trưởng nhóm nghiên cứu kinh tế 4.0

Xem tại đây

3. Nghiên cứu viên - Nhóm nghiên cứu kinh tế 4.0

Xem tại đây

4. Nghiên cứu viên - Nhóm nghiên cứu kinh tế vĩ mô

Xem tại đây

5. Thực tập sinh phòng nghiên cứu

Xem tại đây

6. Thực tập sinh Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES)

Xem tại đây

7. Thực tập sinh phòng hành chính

Xem tại đây