Thứ Năm, 23/05/2024 04:27
Chương trình Sáng kiến Thúc đẩy Năng suất Việt Nam – Nhật Bản

CHƯƠNG TRÌNH SÁNG KIẾN THÚC ĐẨY NĂNG SUẤT VIỆT NAM - NHẬT BẢN (VJPP)
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH (VEPR)

Chương trình Sáng kiến Thúc đẩy Năng suất Việt Nam – Nhật Bản, viết tắt là VJPP (Vietnam - Japan Productivity Promotion Initiative) là chương trình do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thành lập.
Mục tiêu của VJPP là trở thành một trung tâm nghiên cứu và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh mới, với các hoạt động nghiên cứu, đào tạo dựa trên học hỏi kinh nghiệm và chuyển giao tri thức từ Nhật Bản cho Việt Nam, hướng tới mục đích cuối cùng là thúc đẩy năng suất lao động, góp phần đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước công nghiệp hiện đại.
Hoạt động chính của VJPP bao gồm (i) nghiên cứu kết hợp với tư vấn chính sách cấp trung ương và địa phương trong các lĩnh vực liên quan tới chính sách phát triển, đặc biệt là chính sách ngành và chính sách về nguồn nhân lực, với mục tiêu hỗ trợ chuyển giao kiến thức và công nghệ Nhật Bản tới Việt Nam; (ii) tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bao gồm đào tạo kiến thức về kinh tế - xã hội Nhật Bản và đào tạo kỹ năng làm việc theo quy trình sử dụng lao động của Nhật Bản.
Trong thời gian qua, VJPP kết hợp với JICA đã thực hiện một số hoạt động đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đó cung cấp tư liệu cho phía Nhật Bản để thiết kế dự án hỗ trợ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời tư vấn cho địa phương về chính sách ngành, chính sách phát triển nguồn nhân lực và định hướng, chiến lược phát triển.
LIÊN HỆ
Chương trình Sáng kiến Thúc đẩy Năng suất Việt Nam – Nhật Bản
Phòng 707, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: + 84 4 7547506 – 704/734
Email: vjpp@vepr.org.vn
Website: vjpp.org.vn