Thứ Ba, 21/11/2017 02:15
Nhập ngày cần xem tin: 
  • Nhận lời mời của quỹ Friedrich Naumann Foudation (FNF), TS. Phạm Sỹ Thành - Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) đã tham dự hội thảo Quốc tế mang tên “Chủ nghĩa dân túy phúc lợi đã phá hủy sự thịnh vượng như thế nào: Những thách thức của chủ nghĩa dân túy đối với tự do kinh tế” (How welfare Populism Destroys Prosperity: the Populist Challenge to Economic Freedom) từ ngày 05 - 08 tháng 11 năm 2012 tại Hồng Công. 

  • Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, trao đổi nghiên cứu giữa Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) với Học hội Giáo dục Quản lí Kinh tế vĩ mô Trung Quốc (China's Macroeconomic Management Education Association), đoàn chuyên gia của VCES đã tham dự Hội thảo quốc tế và các hoạt động khảo sát từ ngày 19-24/10 tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).