Tìm kiếm
Thứ Ba, 25/04/2017 01:30
Phân loại:   Tác giả:   Nhà xuất bản:
 • Giới thiệu chung :Những khác biệt giữa kinh tế học dòng chính (trong tất cả các nhánh khác nhau của nó) và cách tiếp cận thay thế có tính rộng mở của chúng ta (có thể được gọi là “kinh tế chính trị” hoặc “kinh tế học về sự tiến hóa và thể chế”) thường không rõ ràng và trong một vài trường hợp có những vai trò trung gian rất quan trọng. Hơn nữa, có sự không đồng thuận lớn giữa các nhà kinh tế học không thuộc dòng chính trên nhiều phương diên. Do đó, hi vọng rằng việc trình bày theo dạng lược đồ trong bảng dưới đây sẽ là một hướng dẫn.Download
 • Giới thiệu chung :Download
 • Giới thiệu chung :Minimum wage has been widely used as a tool to correct labor market imperfections that can result in an unfair distribution of gains in productivity. At the same time, minimum wage is the legal guarantee of the government for laborers in all industries and sectors where there exists labor relations, ensuring the basic needs for daily life of employees. However, when set incorrectly, the provisions on minimum wages can lead to unemployment, especially for workers with low qualifications and professions, and reduce the competitiveness of enterprises.Download
 • Giới thiệu chung :Cuộc trưng cầu dân ý tại Anh đã kết thúc với thắng lợi thuộc về phe ủng hộ rời bỏ EU. Chính phủ mới của thủ tướng Theresa May cũng đã xác nhận thời điểm khởi động Brexit là trước Quý 2/2017. Sự kiện này có tác động không nhỏ tới nền kinh tế Anh cũng như kinh tế thế giới toàn cầu.Với Việt Nam, chúng tôi cho rằng Brexit sẽ không có nhiều tác động tới kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn, khi mà quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Anh là không thực sự lớn trong mối tương quan với các đối tác khác như Mỹ, Trung Quốc hay Nhật Bản.Download
 • Giới thiệu chung :The referendum in the UK closed with the winning of the leaving side. The new government of Prime Minister Theresa May also declared that the deadline for Brexit was the end Q1/2017. Such event imposed considerable effects on the UK economy as well as the global economy.For Viet Nam, we believe that Brexit would have inconsiderable impacts in both short term and long term as the economic relationship between Viet Nam and the UK is marginal against the relationship of Viet Nam and other major partners such as the US, China or Japan.Download
 • Chủ biên : Toshihiko Kawagoe; Phạm Văn Dũng, Phan Thị Hồng Mai dịch; Phạm Nguyên Trường hiệu đính
  Giới thiệu chung :Ngay sau Thế chiến II, Nhật Bản đã quyết liệt tiến hành cải cách ruộng đất. Người ta coi đây là một trong những cuộc cải cách thành công nhất trên thế giới. Tướng MacArthur, người ra lệnh cải cách với tư cách là Tư lệnh tối cao của Quân đội đồng minh, tự ca tụng thành công của mình trong một bức thư gửi Thủ tướng Nhật Yoshida, là “...chương trình cải cách ruộng đất là thành công nhất trong lịch sử”.MacArthur còn nhận định sắc sảo rằng cải cách ruộng đất là thành tích lớn nhất trong sự nghiệp làm chính sách của ông (Dore, 1960, trang 175). Trên thực tế, cuộc cải cách này được tiến hành quyết liệt và triệt để. Sau cải cách, địa chủ không còn nữa, mặc dù trước chiến tranh họ đã từng chiếm ưu thế trong xã hội nông thôn Nhật Bản. Kinh nghiệm của Nhật là một ngoại lệ hiếm hoi, trong khi đa số những cố gắng cải cách ruộng đất cưỡng bách ở các nước thế giới thứ ba đều không đạt kết quả như kỳ vọng.Download
 • Giới thiệu chung :Hầu hết mọi người cho rằng không gì có thể ngăn cản được sức mạnh khổng lồ của Trung Quốc và thế giới sẽ phải thích nghi với thực tế là người khổng lồ Châu Á này đã trở thành một siêu cường - cũng có lẽ là siêu cường duy nhất. Một nhóm nhỏ những người tiên đoán "Sự trỗi dậy của Trung Quốc" đã dần nổi lên trong thập kỷ qua, và tất cả bọn họ đều khắc họa một bức tranh về thế kỷ XXI với nhân vật chính là Trung Quốc. Niềm tin này khá dễ hiểu và phổ biến - nhưng lại sai lầm.Download
 • Chủ biên : VEPR Research Division
  Giới thiệu chung :Based on accessible information and supposedly reasonable assumptions, this research assessed impacts of oil prices on state budget revenues in the range from 20 to 60 USD/barrel. The results show that with a one-dollar decrease in oil price, budget revenues will lower about 2.100 billion VND on average. Hence, when there are no optimistic alterations in oil market, oil price will still be less than 40 USD in 2016, which will significantly affect state budget revenues. Download
 • Chủ biên : Phòng Nghiên cứu VEPR
  Giới thiệu chung :Dựa trên những số liệu có thể tiếp cận được và những giả định được chúng tôi cho là hợp lý trong điều kiện hạn chế về điều kiện thông tin, nghiên cứu này đã tiến hành đánh giá ảnh hưởng của giá dầu tới nguồn thu ngân sách trong dải biến động từ 20-60 USD/thùng. Kết quả cho thấy nếu giá dầu giảm 1 USD, thu ngân sách từ các nguồn sẽ sụt giảm trung bình khoảng 2.100 tỷ đồng. Như vậy, trong trường hợp không có những đột biến theo hướng tích cực xảy ra trên thị trường dầu mỏ, và giá dầu sẽ vẫn ở dưới ngưỡng 40 USD trong năm 2016, nguồn thu ngân sách sẽ bị tác động tương đối nặng nề. Download
 • Chủ biên : VEPR Research Department
  Giới thiệu chung :Although public debt is understood clearly and intuitively to be the state’s debt, the calculation method and scope of the public debt are rather different among countries. To ensure the ability to compare and control the public debt vulnerabilities of all countries over the world, The International Monetary Fund (IMF) provided the statistical standard definition of public debt (IMF, 2001). This definition takes into account two basic elements: the institutional coverage and the debt instrument coverage.Download