Tìm kiếm
Thứ Hai, 18/02/2019 01:06
Phân loại:   Tác giả:   Nhà xuất bản:
 • Giới thiệu chung :Diễn văn nhậm chức chủ tịch của Milton Friedman, “Vai trò của Chính sách Tiền tệ”, được phát biểu cách đây 50 năm vào tháng 12 năm 1967 được cho là có sức ảnh hưởng to lớn đến kinh tế học vĩ mô.Bài luận này của N. Gregory Mankiw và Ricardo Reis tập trung đánh giá vai trò của diễn văn nhậm chức chủ tịch Hội Kinh tế Mỹ của Milton Friedman đến sự phát triển của kinh tế học vĩ mô. Hai tác giả sẽ thảo luận về kinh tế học vĩ mô trước bài diễn văn, Friedman đã đưa ra những luận điểm nào, các nhà nghiên cứu và các nhà điều hành ngân hàng trung ương đang ở đâu khi giải quyết những vấn đề này, và chúng ta sẽ đi đến đâu trong tương lai. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào diễn văn nhậm chức, và đặt nhiều công trình khác của Friedman sang một bên.Download
 • Giới thiệu chung :Bài viết này là diễn văn nhậm chức chủ tịch Hội Kinh tế Mỹ (AES) của Milton Friedman, được phát biểu tại cuộc họp thường niên lần thứ 8 của AES, tại Washington, D. C, ngày 19 tháng 12 năm 1967.“Phần lớn chúng ta đều đồng thuận với các mục tiêu quan trọng của chính sách kinh tế: gia tăng tỷ lệ lao động có việc làm, ổn định giá cả, và tăng trưởng nhanh. Một số người thì cho rằng những mục tiêu này cùng tương hợp hoặc, trong đó có một số thì cho rằng chúng không tương hợp, theo nghĩa chúng có thể và nên được thay thế bởi một đồng thuận khác. Chỉ có một số rất ít đồng thuận về vai trò mà nhiều công cụ chính sách khác có thể và nên đảm trách để đạt được những mục tiêu này.Chủ đề của tôi trong buổi tối ngày hôm nay là vai trò của một trong những công cụ ấy – chính sách tiền tệ. Chính sách này có thể làm gì? Và nó nên được sử dụng như thế nào để đạt được hiệu quả nhất có thể? Các ý kiến xoay quanh những câu hỏi này thường xuyên thay đổi.”Download
 • Giới thiệu chung :Trong suốt thời kỳ hoàng kim, các nhà kinh tế tài chính đã tin rằng các thị trường vốn ổn định – quả thực, vì thế mà cổ phiếu và những tài sản khác luôn được định giá đúng. Những mô hình thịnh hành không hề cho thấy khả năng về một cuộc khủng hoảng như đã xảy ra trong năm qua. Trong khi đó, các nhà kinh tế vĩ mô bị chia rẽ bởi những quan điểm của họ. Nhưng sự chia rẽ chủ yếu giữa những người tin rằng nền kinh tế thị trường tự do không bao giờ đi chệch hướng và những người tin rằng nền kinh tế thi thoảng cũng có thể đi chệch hướng nhưng bất kể độ chệch khỏi con đường lớn như thế nào thì cũng có thể và sẽ được nắn lại bởi Cục Dự trữ Liên bang toàn năng. Cả hai bên đều không được chuẩn bị để làm quen với một nền kinh tế đi chệch đường ray mà ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang có cố gắng bao nhiêu cũng không thể làm gì được.Và trong diễn biến của cuộc khủng hoảng, những lỗ hổng trong giới kinh tế học đã bị phơi bày rõ ràng hơn bao giờ hết.Rất khó để nói rằng giới kinh tế học sẽ đi tới đâu. ...
 • Giới thiệu chung :Mô hình nền kinh tế đối ngẫu, được hình thành dựa trên những nền tảng cổ điển, là cơ sở quan trọng cho lý thuyết về phát triển hàng thập kỷ qua kể từ sau Thế chiến thứ Hai. Rồi mô hình này rơi vào cuộc công kích của kinh trắc học vi mô tân cổ điển và đã bị lãng quên hoàn toàn, ít nhất là trong thành lũy học thuật Anglo-Saxon. Nghiên cứu này trình bày một lịch sử trí tuệ ngắn gọn của bộ khung mô hình và cố gắng trả lời một số luận điệu được đưa ra để chống lại nó – một số chỉ ở ngoại vi, số còn lại thuộc trung tâm. Sau đó chúng tôi đi vào tìm hiểu những hạn chế của mô hình nền kinh tế đối ngẫu để hiểu những vấn đề của thế giới thực đương đại và trong quá khứ nhằm đưa ra các chính sách phát triển. Chúng tôi đưa ra kết luận bằng câu hỏi liệu những phát triển về mặt lý thuyết gần đây trong kinh tế học có tạo ra một cơ hội để đánh giá lại sự phù hợp của mô hình này.Download
 • Giới thiệu chung :Trong khi những nhân vật hàng đầu trong lịch sử kinh tế học giai đoạn đầu cho rằng kinh tế học không thể tách rời triết học và những đặc tính của con người, đã có những bước tiến, đặc biệt là trong những thập kỉ gần đây, hướng đến việc kinh tế học trở thành một lĩnh vực kỹ thuật tối thiết với những phạm vi nghiên cứu chuyên biệt. Chắc chắn rằng, sự chuyên biệt đã tạo ra những tiến bộ lớn trong khoa học kinh tế. Dù vậy, những sự kiện gần đây xung quanh khủng hoảng tài chính đã củng cố luận điểm của một vài người rằng kinh tế học cần có những không gian tạo điều kiện cho sự tương tác liên ngành và có được tầm nhìn rộng hơn.Download 
 • Giới thiệu chung :This paper provides an overview of development characteristics of small- and medium-sized enterprises (SMEs) in Vietnam over the 2006-2015 period. Employing large-scale data from the Vietnam Enterprise Census, we found that SMEs in Vietnam have experienced different development trends in two separate stages. Before 2010, number of enterprises, number of employees, total capital as well as total revenues of SME sector all enjoyed progressive increase. Since 2011, however, most of them suffered sharp decrease with different extent before showing some positive signs in 2015. Our analysis has also shown that SMEs have increased considerably in quantity but not in quality. In particular, a growing proportion of enterprises in the business sector is either micro- or small-sized; and the number of employees per enterprise has decreased over time. There have been shifts of SME labor and capital from agriculture, forestry, fisheries and manufacturing to services with a considerable number of ...
 • Giới thiệu chung :In this context, the 19th National Congress of The Communist Party Of China not only marks five years in power of Xi Jinping, but also opens a new development direction for China in the next 10 years. With a host of crucial targets to fulfill in the next term after the 19th Party Congress, China will surely take more drastic and unpredictable actions. Therefore, it is of significant importance for countries like Viet Nam to keep a close watch on and conduct an in-depth analysis of the 19th National Congress – the first movement for the following years of development.Download 
 • Giới thiệu chung :This paper consists of three main parts. In the first section, we analyze the current situation of public debt and public debt management in Vietnam, focusing on providing sharp discussion on the draft revision of the Law on Public Debt Management; Next, we investigate the experiences of countries around the world and also study the recommendations made by international organizations and experts, focusing on key aspects of the draft law; Finally, some recommendations for the Revised Law on Public Debt Management are proposed.Download 
 • Giới thiệu chung :Bố cục của nghiên cứu này gồm ba phần chính. Trong phần đầu tiên, chúng tôi phân tích thực trạng nợ công tại Việt Nam và tình hình quản lý nợ công hiện nay, trong đó tập trung vào thảo luận về Dự thảo Luật quản lý nợ công sửa đổi; tiếp theo, chúng tôi tiến hành phân tích kinh nghiệm của các nước trên thế giới đồng thời nghiên cứu các khuyến nghị của các tổ chức và các chuyên gia quốc tế, tập trung vào các khía cạnh chính cần lưu ý của Dự thảo Luật; cuối cùng, một số khuyến nghị cụ thể cho Dự thảo Luật quản lý nợ công sửa đổi được đề xuất.Download 
 • Chủ biên : TS. Phạm Sỹ Thành
  Giới thiệu chung :Đại hội 19 không chỉ đánh dấu năm năm lãnh đạo của ông Tập Cận Bình mà còn mở ra đường hướng phát triển của Trung Quốc trong ít nhất mười năm kế tiếp. Với nhiều mục tiêu quan trọng cần thực hiện trong nhiệm kỳ sau Đại hội 19, Trung Quốc sẽ có nhiều hành động mạnh mẽ hơn, khó đoán định hơn. Vì vậy, việc theo dõi, phân tích chuyên sâu về Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc - đại hội bản lề cho những năm phát triển tiếp theo – có ý nghĩa quan trọng với những quốc gia như Việt Nam.Download