Thứ Năm, 25/07/2024 10:42
Giới thiệu về những Khóa học mùa hè
02:29:09 22/03/2013
Khóa học mùa hè: “Những nền tảng của nền kinh tế thị trường”, Chương trình do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và Quỹ Nghiên cứu Kinh tế Atlas (AERF) – Hoa Kỳ phối hợp tổ chức

Đây là khoá học hè duy nhất tại Việt Nam hướng tới việc trang bị những kiến thức nền tảng mang tính tư tưởng về nền kinh tế thị trường cho sinh viên khối ngành kinh tế,  cho các nhà báo trẻ hoặc các bạn trẻ có thiên hướng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, có mối quan tâm đặc biệt tới những nền tảng triết lý và luân lý căn bản của kinh tế thị trường của Việt Nam. Đồng thời, khoá học cũng là nơi kết nối mạng lưới những trí thức trẻ ủng hộ thị trường và tư tưởng tự do.

Khóa học do VEPR tổ chức, lựa chọn những sinh viên xuất sắc, có niềm đam mê với các vấn đề kinh tế học cốt lõi, những triết thuyết xã hội căn bản và khuynh hướng tư tưởng chủ đạo liên quan đến sự phát triển cá nhân con người; những nhà báo trẻ xuất sắc, nhiều hoài bão, có niềm đam mê với những triết thuyết xã hội căn bản và khuynh hướng tư tưởng chủ đạo liên quan đến sự phát triển cá nhân con người, qua đó nhìn nhận các vấn đề kinh tế-xã hội-chính trị dưới góc độ hiện đại và lý tính.

Summer School 2012 dành cho Nhà báo được tổ chức tại Mộc Châu

Thông qua một chương trình học hiện đại, cô đọng, do chuyên gia quốc tế hỗ trợ xây dựng, Khóa học mùa hè VEPR-AERF hướng tới việc cung cấp cho học viên những vấn đề cốt lõi của kinh tế học nói chung và của nền kinh tế thị trường nói riêng, qua đó thấu hiểu những giá trị xã hội-đạo đức-kinh tế trong đời sống hiện đại. Các học viên sẽ có cơ hội được trao đổi cởi mở với những chuyên gia hàng đầu về kinh tế thị trường hiện nay tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, khóa học sẽ giúp bồi đắp cho học viên một nền tảng kiến thức vững chắc hơn, định hướng tốt hơn cho quá trình phát triển tư tưởng cũng như sự nghiệp trong tương lai.

Khóa học cũng mở ra cơ hội cho các bạn sinh viên và nhà báo thực hành phương pháp làm việc theo nhóm, cách trình bày, bảo vệ quan điểm trong một môi trường chuyên nghiệp giao lưu, học hỏi lẫn nhau, có những trải nghiệm tuyệt vời trong khung cảnh vừa thơ mộng bên những người bạn đồng chí hướng.

Summer School 2012 dành cho Sinh viên được tổ chức tại Huế