Tìm kiếm
Thứ Năm, 20/06/2024 04:45
Phân loại:   Tác giả:   Nhà xuất bản:
 • Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà nội
  Năm xuất bản : 2019
  Giới thiệu chung :Khảo sát Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (với tên viết tắt tiếng Anh là POBI) là khảo sát đầu tiên ở Việt Nam về mức độ công khai ngân sách tỉnh bắt đầu từ năm 2017 và năm 2018 tiếp tục được thực hiện. Chỉ số công khai ngân sách (POBI) là công cụ giúp các tỉnh, thành phố có thể tham chiếu và đo đạc mức độ công khai, minh bạch trong quản lý NSNN và mức độ thực thi Luật NSNN năm 2015. POBI giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách tại địa phương thông qua các hình thức minh bạch, giải trình và sự tham gia về ngân sách. POBI là cũng là công cụ giúp cho Việt Nam thực hiện ngày càng tốt hơn nỗ lực cải cách hành chính và tài khóa, góp phần thực hiện cam kết với mục tiêu phát triển bền vững SDG 16 về minh bạch, giải trình có sự tham gia của người dân. Với POBI, chính quyền địa phương có thể theo dõi, đánh giá mức độ công khai minh bạch về ngân sách nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản trị địa phương.
 • Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà nội
  Năm xuất bản : 2019
  Giới thiệu chung :Nghiên cứu Chi tiêu thuế ở Việt Nam: Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam đề cập tới thuật ngữ này. Đồng thời, nghiên cứu cũng sử dụng các phương pháp khác nhau để tính toán chi tiêu thuế của thuế thu nhập ở Việt Nam.
 • Chủ biên : PGS.TS Nguyễn Đức Thành và GS.TS. Ohno Kenichi
  Nhà xuất bản : THẾ GIỚI PUBLISHERS
  Năm xuất bản : 2018
  Số trang : 433
  Giới thiệu chung :Viet Nam Annual Economic Report 2018, entitled “Understanding the Labor Market for Productivity Enhancement”, is conducted in the context of economic rebound, along with the global trend. However, Viet Nam’s quality of growth is still low compared to other countries in the region and the world, evidenced by the indicators of capital-use efficiency and labor productivity. Thus, this year’s Report focuses on Viet Nam’s productivity in the international context, where there are different points of view about the need of understanding the labor market to explain the quality of human capital and productivity.
 • Chủ biên : PGS.TS. Nguyễn Đức Thành
  Nhà xuất bản : Hồng Đức
  Năm xuất bản : 2018
  Số trang : 125
  Khổ sách : 16x24 cm
  Giới thiệu chung :Nghiên cứu Đánh giá tác động của tăng thuế giá trị gia tăng đến tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình ra đời trong bối cảnh, Dự thảo về sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng của Bộ Tài chính được đưa ra thảo luận cùng với các Luật thuế khác để ứng phó với tình hình ngân sách của Việt Nam mất cân đối thu chi kéo dài và khả năng cải thiện tình trạng này thấp. Download bản đầy đủ của ebook tại đây
 • Chủ biên : PGS. TS. Nguyễn Đức Thành, PGS. TS Vũ Sỹ Cường, ThS. Hoàng Thị Chinh Thon
  Nhà xuất bản : Hồng Đức
  Năm xuất bản : 2018
  Số trang : 116
  Khổ sách : 16x24 cm
  Giới thiệu chung :Công bằng trong huy động và sử dụng nguồn lực từ thuế là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, đánh giá tính công bằng của thuế luôn là công việc khó khăn và không phải lúc nào cũng có sự đồng thuận. Báo cáo Mức độ Công bằng Thuế: Đánh giá cho Việt Nam 2017 là một trong những công trình đầu tiên giúp trả lời vấn đề trên.Download bản đầy đủ của ebook tại đây
 • Chủ biên : PGS.TS Nguyễn Đức Thành và GS.TS. Ohno Kenichi
  Nhà xuất bản : NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội
  Năm xuất bản : 2018
  Giá bìa : 168000
  Khổ sách : 16 x 24 cm
  Giới thiệu chung :Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt nam 2018, với tự đề Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất, được thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phục hồi trong xu hướng chung của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng của Việt Nam vẫn còn thấp so với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, thông qua các chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng suất lao động. Vì thế, Báo cáo năm nay tập trung vào chủ đề năng suất của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế, với quan điểm cho rằng cần phải hiểu hơn thị trường lao động để lý giải chất lượng nguồn nhân lực và năng suất tại Việt Nam.
 • Chủ biên : Nguyễn Khắc Giang, Nguyễn Quang Thái
  Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Đà Nẵng
  Năm xuất bản : 2018
  Giới thiệu chung :Cuốn sách này tập trung phân tích các đối tượng thuộc XHCD được thể chế hóa - những nhóm có mức độ tổ chức nhất định, có thành viên hoặc nhân viên thường trực, có tính độc lập tương đối, và có tính thiện nguyện. Nhóm tác giả tin rằng việc đi sâu miêu tả và phân tích đặc điểm của những tổ chức này trong không gian xã hội công dân (hay xã hội dân sự) sẽ giúp cho các nhà xây dựng chính sách, học giả, và công chúng nhìn nhận một cách tổng quát và có hệ thống hơn về XHCD.Cuốn sách được chia làm bảy chương chính:Chương 1: Phác họa lịch sử tư tưởng xã hội công dân và bối cảnh Việt NamChương 2: Phân loại các TCXH ở Việt NamChương 3: Mối quan hệ giữa nhà nước và các TCXH ở Việt Nam Chương 4: Vai trò của các tổ chức quần chúng công trong khu vực xã hội công dân Việt NamChương 5: Cơ cấu và hiệu quả thu hút nguồn lực của các TCXH Chương 6: Vai trò của TCXH đối với các thể chế khác ở Việt Nam.
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành
  Nhà xuất bản : NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội
  Năm xuất bản : 2018
  Giới thiệu chung :Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2017, với tựa đề Đẩy nhanh cải cách vì một nhà nước kiến tạo, được thực hiện trong bối cảnh tăng trưởng có xu hướng chững lại, năng suất nền kinh tế chậm cải thiện. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII (Tháng 6/2017) của Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề kinh tế lớn của đất nước đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thể chế theo hướng tạo dựng một nền kinh tế thị trường đầy đủ, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuân lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời, thị trường và các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ quyết tâm cũng như khả năng của Chính phủ trong việc cam kết xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, minh bạch và phục vụ. Vì thế, Báo cáo năm nay tập trung xem xét những vấn đề liên quan tới chủ đề cải cách thể chế nhằm hướng tới một nhà nước kiến tạo.
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Phạm Văn Đại
  Nhà xuất bản : NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội
  Năm xuất bản : 2016
  Số trang : 390
  Giá bìa : 168000
  Giới thiệu chung :Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2016, với tựa đề Thiết lập nền tảng mới cho tăng trưởng, ra đời trong bối cảnh Chính phủ mới đang đi những bước đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình. Báo cáo tập trung xem xét lại động lực tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam, vạch ra nhu cầu cấp bách phải thiết lập những nền tảng mới, thực sự hữu hiệu, cho tăng trưởng trong trung và dài hạn. 
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
  Nhà xuất bản : NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội
  Năm xuất bản : 2015
  Số trang : 436
  Giá bìa : 168000
  Giới thiệu chung :Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2015 bao gồm bảy chương và hai phụ lục, trong đó, chương một và chương hai tổng quan về kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam năm 2014, các chương còn lại đi sâu vào các vấn đề chi tiết của kinh tế Việt Nam trước tiềm năng hội nhập sắp tới, bao gồm: sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng, tác động của TPP lên nền kinh tế qua mô hình GTAP, cấu trúc thị trường lúa gạo Việt Nam, và rủi ro từ sự ổn định danh nghĩa của tỷ giá.