Thứ Năm, 23/05/2024 05:00
Phân loại:   Tác giả:   Nhà xuất bản:
 • Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà nội
  Năm xuất bản : 2019
  Giới thiệu chung :Khảo sát Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (với tên viết tắt tiếng Anh là POBI) là khảo sát đầu tiên ở Việt Nam về mức độ công khai ngân sách tỉnh bắt đầu từ năm 2017 và năm 2018 tiếp tục được thực hiện. Chỉ số công khai ngân sách (POBI) là công cụ giúp các tỉnh, thành phố có thể tham chiếu và đo đạc mức độ công khai, minh bạch trong quản lý NSNN và mức độ thực thi Luật NSNN năm 2015. POBI giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách tại địa phương thông qua các hình thức minh bạch, giải trình và sự tham gia về ngân sách. POBI là cũng là công cụ giúp cho Việt Nam thực hiện ngày càng tốt hơn nỗ lực cải cách hành chính và tài khóa, góp phần thực hiện cam kết với mục tiêu phát triển bền vững SDG 16 về minh bạch, giải trình có sự tham gia của người dân. Với POBI, chính quyền địa phương có thể theo dõi, đánh giá mức độ công khai minh bạch về ngân sách nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản trị địa phương.
 • Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà nội
  Năm xuất bản : 2019
  Giới thiệu chung :Nghiên cứu Chi tiêu thuế ở Việt Nam: Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam đề cập tới thuật ngữ này. Đồng thời, nghiên cứu cũng sử dụng các phương pháp khác nhau để tính toán chi tiêu thuế của thuế thu nhập ở Việt Nam.
 • Chủ biên : PGS.TS Nguyễn Đức Thành và GS.TS. Ohno Kenichi
  Nhà xuất bản : NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội
  Năm xuất bản : 2018
  Giá bìa : 168000
  Khổ sách : 16 x 24 cm
  Giới thiệu chung :Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt nam 2018, với tự đề Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất, được thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phục hồi trong xu hướng chung của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng của Việt Nam vẫn còn thấp so với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, thông qua các chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng suất lao động. Vì thế, Báo cáo năm nay tập trung vào chủ đề năng suất của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế, với quan điểm cho rằng cần phải hiểu hơn thị trường lao động để lý giải chất lượng nguồn nhân lực và năng suất tại Việt Nam.
 • Chủ biên : Nguyễn Khắc Giang, Nguyễn Quang Thái
  Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Đà Nẵng
  Năm xuất bản : 2018
  Giới thiệu chung :Cuốn sách này tập trung phân tích các đối tượng thuộc XHCD được thể chế hóa - những nhóm có mức độ tổ chức nhất định, có thành viên hoặc nhân viên thường trực, có tính độc lập tương đối, và có tính thiện nguyện. Nhóm tác giả tin rằng việc đi sâu miêu tả và phân tích đặc điểm của những tổ chức này trong không gian xã hội công dân (hay xã hội dân sự) sẽ giúp cho các nhà xây dựng chính sách, học giả, và công chúng nhìn nhận một cách tổng quát và có hệ thống hơn về XHCD.Cuốn sách được chia làm bảy chương chính:Chương 1: Phác họa lịch sử tư tưởng xã hội công dân và bối cảnh Việt NamChương 2: Phân loại các TCXH ở Việt NamChương 3: Mối quan hệ giữa nhà nước và các TCXH ở Việt Nam Chương 4: Vai trò của các tổ chức quần chúng công trong khu vực xã hội công dân Việt NamChương 5: Cơ cấu và hiệu quả thu hút nguồn lực của các TCXH Chương 6: Vai trò của TCXH đối với các thể chế khác ở Việt Nam.
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành
  Nhà xuất bản : NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội
  Năm xuất bản : 2018
  Giới thiệu chung :Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2017, với tựa đề Đẩy nhanh cải cách vì một nhà nước kiến tạo, được thực hiện trong bối cảnh tăng trưởng có xu hướng chững lại, năng suất nền kinh tế chậm cải thiện. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII (Tháng 6/2017) của Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề kinh tế lớn của đất nước đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thể chế theo hướng tạo dựng một nền kinh tế thị trường đầy đủ, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuân lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời, thị trường và các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ quyết tâm cũng như khả năng của Chính phủ trong việc cam kết xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, minh bạch và phục vụ. Vì thế, Báo cáo năm nay tập trung xem xét những vấn đề liên quan tới chủ đề cải cách thể chế nhằm hướng tới một nhà nước kiến tạo.
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Phạm Văn Đại
  Nhà xuất bản : NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội
  Năm xuất bản : 2016
  Số trang : 390
  Giá bìa : 168000
  Giới thiệu chung :Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2016, với tựa đề Thiết lập nền tảng mới cho tăng trưởng, ra đời trong bối cảnh Chính phủ mới đang đi những bước đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình. Báo cáo tập trung xem xét lại động lực tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam, vạch ra nhu cầu cấp bách phải thiết lập những nền tảng mới, thực sự hữu hiệu, cho tăng trưởng trong trung và dài hạn. 
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
  Nhà xuất bản : NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội
  Năm xuất bản : 2015
  Số trang : 436
  Giá bìa : 168000
  Giới thiệu chung :Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2015 bao gồm bảy chương và hai phụ lục, trong đó, chương một và chương hai tổng quan về kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam năm 2014, các chương còn lại đi sâu vào các vấn đề chi tiết của kinh tế Việt Nam trước tiềm năng hội nhập sắp tới, bao gồm: sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng, tác động của TPP lên nền kinh tế qua mô hình GTAP, cấu trúc thị trường lúa gạo Việt Nam, và rủi ro từ sự ổn định danh nghĩa của tỷ giá.
 • Giới thiệu chung :Chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo của Việt Nam còn tồn tại nhiều điểm yếu, đặc biệt là về thể chế, dẫn đến sự tụt hậu của ngành hàng lúa gạo so với với tiến triển thị trường. Sự trì trệ và hoạt động kém hiệu quả của Hiệp hội Lương thực Việt nam (VFA) trong thời gian qua đang là rào cản chính cho sự phát triển của ngành gạo Việt Nam. Trong Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030, Chính phủ đã nhấn mạnh việc phải đổi mới hoạt động của VFA theo hướng tôn trọng cơ chế thị trường, phát huy vai trò tập hợp, hỗ trợ thương nhân và hợp tác, liên kết vững chắc, hiệu quả của các tác nhân trong chuỗi giá trị. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một động thái nào cho thấy việc đổi mới hoạt động của VFA được thực hiện. Nhóm nghiên cứu cho rằng, để có thể đổi mới theo đúng tinh thần của Chính phủ, VFA cần phải được “cải tổ” một cách triệt để và toàn diện về mặt tổ chức và cơ chế hoạt động. Hay nói cách khác, cần phải trả lại VFA về đúng ...
 • Chủ biên : BTAP, CDI, VEPR
  Nhà xuất bản : Lưu hành nội bộ
  Năm xuất bản : 2018
  Giới thiệu chung :Ấn phẩm này được thực hiện bởi Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) với sự chủ trì của Trung tâm Phát triển và Hội Nhập (CDI) và Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR). Khảo sát Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBIS) là khảo sát đầu tiên ở Việt Nam về mức độ công khai ngân sách tỉnh. Chỉ số công khai ngân sách (POBI) là công cụ giúp các tỉnh, thành phố có thể tham chiếu và đo đạc mức độ công khai, minh bạch trong quản lý NSNN và mức độ thực thi Luật NSNN năm 2015, giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách tại địa phương, đồng thời là cũng là công cụ giúp cho Việt Nam thực hiện ngày càng tốt hơn nỗ lực cải cách hành chính và tài khoá góp phần thực hiện cam kết với mục tiêu phát triển bền vững SDG 16 về minh bạch, giải trình có sự tham gia của người dân. Với POBI 2017 và những năm tiếp theo, chính quyền địa phương có thể theo dõi, đánh giá mức độ công khai minh bạch về ngân sách, nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản trị địa phương.
 • Chủ biên : JICA, VEPR
  Nhà xuất bản : For internal use
  Năm xuất bản : 2017
  Số trang : 141
  Giới thiệu chung :This report is an output of the project "Data collection survey for Strengthening of Japan - Vietnam human exchanges applied with returnees of technical intern program", supported by Japan International Cooperation Agency (JICA), Viet Nam office.The research presented in this publication was result of the project "Provinced-based Economic Growth Survey", implemented in Ha Nam and Ba Ria - Vung Tau provinces by the Viet Nam - Japan Productivity Promotion Initiative (VJPP) - Viet Nam Institute for Economic and Policy Research (VEPR), with support from JICA Viet Nam.