Thứ Tư, 14/11/2018 08:35
Phân loại:   Tác giả:   Nhà xuất bản:
 • Giới thiệu chung :Chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo của Việt Nam còn tồn tại nhiều điểm yếu, đặc biệt là về thể chế, dẫn đến sự tụt hậu của ngành hàng lúa gạo so với với tiến triển thị trường. Sự trì trệ và hoạt động kém hiệu quả của Hiệp hội Lương thực Việt nam (VFA) trong thời gian qua đang là rào cản chính cho sự phát triển của ngành gạo Việt Nam. Trong Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030, Chính phủ đã nhấn mạnh việc phải đổi mới hoạt động của VFA theo hướng tôn trọng cơ chế thị trường, phát huy vai trò tập hợp, hỗ trợ thương nhân và hợp tác, liên kết vững chắc, hiệu quả của các tác nhân trong chuỗi giá trị. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một động thái nào cho thấy việc đổi mới hoạt động của VFA được thực hiện. Nhóm nghiên cứu cho rằng, để có thể đổi mới theo đúng tinh thần của Chính phủ, VFA cần phải được “cải tổ” một cách triệt để và toàn diện về mặt tổ chức và cơ chế hoạt động. Hay nói cách khác, cần phải trả lại VFA về đúng ...
 • Chủ biên : BTAP, CDI, VEPR
  Nhà xuất bản : Lưu hành nội bộ
  Năm xuất bản : 2018
  Giới thiệu chung :Ấn phẩm này được thực hiện bởi Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) với sự chủ trì của Trung tâm Phát triển và Hội Nhập (CDI) và Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR). Khảo sát Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBIS) là khảo sát đầu tiên ở Việt Nam về mức độ công khai ngân sách tỉnh. Chỉ số công khai ngân sách (POBI) là công cụ giúp các tỉnh, thành phố có thể tham chiếu và đo đạc mức độ công khai, minh bạch trong quản lý NSNN và mức độ thực thi Luật NSNN năm 2015, giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách tại địa phương, đồng thời là cũng là công cụ giúp cho Việt Nam thực hiện ngày càng tốt hơn nỗ lực cải cách hành chính và tài khoá góp phần thực hiện cam kết với mục tiêu phát triển bền vững SDG 16 về minh bạch, giải trình có sự tham gia của người dân. Với POBI 2017 và những năm tiếp theo, chính quyền địa phương có thể theo dõi, đánh giá mức độ công khai minh bạch về ngân sách, nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản trị địa phương.
 • Chủ biên : JICA, VEPR
  Nhà xuất bản : For internal use
  Năm xuất bản : 2017
  Số trang : 141
  Giới thiệu chung :This report is an output of the project "Data collection survey for Strengthening of Japan - Vietnam human exchanges applied with returnees of technical intern program", supported by Japan International Cooperation Agency (JICA), Viet Nam office.The research presented in this publication was result of the project "Provinced-based Economic Growth Survey", implemented in Ha Nam and Ba Ria - Vung Tau provinces by the Viet Nam - Japan Productivity Promotion Initiative (VJPP) - Viet Nam Institute for Economic and Policy Research (VEPR), with support from JICA Viet Nam.
 • Chủ biên : CIEM, VIE, VCCI, VEPR
  Nhà xuất bản : NXB Tri Thức
  Năm xuất bản : 2017
  Số trang : 348
  Giá bìa : 110
  Khổ sách : 16x24 cm
  Giới thiệu chung :Báo cáo này được thực hiện bởi các nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương (CIEM), Viện Kinh tế Việt Nam (VIE), Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), và Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR).Báo cáo này cung cấp một khung khổ phân tích dựa trên trường phái kinh tế học thể chế mới như là một công cụ để phát hiện và thay thế các cơ chế hành chính quan liêu bằng yếu tố/lực lượng thị trường trong các lĩnh vực cung ứng dịch vụ công.
 • Chủ biên : TS. Phạm Sỹ Thành
  Nhà xuất bản : NXB Thế Giới
  Năm xuất bản : 2017
  Giá bìa : 160000
  Giới thiệu chung :Sáng kiến Vành đai, Con đường (Belt and Road Initiative - viết tắt là BRI) được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất vào năm 2013. Sau bốn năm triển khai, sáng kiến BRI đã có những tiến triển trong thực tế, phản ánh bằng sự đón nhận khá tích cực từ nhiều quốc gia trên thế giới và bằng số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư kết nối thương mại đã được triển khai tại các quốc gia nằm dọc theo BRI.Cuốn sách này phân tích về cơ chế triển khai sáng kiến BRI từ trung ương đến địa phương Trung Quốc, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành
  Nhà xuất bản : NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội
  Năm xuất bản : 2018
  Giới thiệu chung :Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2017, với tựa đề Đẩy nhanh cải cách vì một nhà nước kiến tạo, được thực hiện trong bối cảnh tăng trưởng có xu hướng chững lại, năng suất nền kinh tế chậm cải thiện. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII (Tháng 6/2017) của Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề kinh tế lớn của đất nước đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thể chế theo hướng tạo dựng một nền kinh tế thị trường đầy đủ, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuân lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời, thị trường và các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ quyết tâm cũng như khả năng của Chính phủ trong việc cam kết xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, minh bạch và phục vụ. Vì thế, Báo cáo năm nay tập trung xem xét những vấn đề liên quan tới chủ đề cải cách thể chế nhằm hướng tới một nhà nước kiến tạo.
 • Chủ biên : TS. Phạm Sỹ Thành
  Nhà xuất bản : NXB Thế Giới
  Năm xuất bản : 2017
  Giá bìa : 180000
  Giới thiệu chung :Chiến lược Một vành đai, một con đường (One belt, one road - viết tắt là OBOR) được chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất vào năm 2013. Sau 3 năm triển khai, chiến lược OBOR đã có những tiến triển trong thực tế, phản ánh bằng sự đón nhận khá tích cực từ nhiều quốc gia trên thế giới và bằng số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư kết nối thương mại đã được triển khai tại các quốc gia nằm dọc theo OBOR.Cuốn sách này phân tích về cơ chế triển khai chiến lược OBOR từ trung ương đến địa phương Trung Quốc, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Phạm Văn Đại
  Nhà xuất bản : NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội
  Năm xuất bản : 2016
  Số trang : 390
  Giá bìa : 168000
  Giới thiệu chung :Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2016, với tựa đề Thiết lập nền tảng mới cho tăng trưởng, ra đời trong bối cảnh Chính phủ mới đang đi những bước đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình. Báo cáo tập trung xem xét lại động lực tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam, vạch ra nhu cầu cấp bách phải thiết lập những nền tảng mới, thực sự hữu hiệu, cho tăng trưởng trong trung và dài hạn. 
 • Chủ biên : Đinh Tuấn Minh, Phạm Thế Anh
  Nhà xuất bản : NXB Tri Thức
  Năm xuất bản : 2016
  Số trang : 438
  Giá bìa : 120
  Khổ sách : 16 x 24
  Giới thiệu chung :Báo cáo này được thực hiện bởi các nhóm nghiên cứu của: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương (CIEM), Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Kinh tế Việt Nam (VIE), Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR). Cuốn sách này được xuất bản với sự hỗ trợ của Viện Friedrich Naumann.
 • Chủ biên : TS.Nguyễn Đức Thành, PGS. TS. Vũ Sỹ Cường, ThS. Phạm Trà My, Nguyễn Quang Thái
  Năm xuất bản : 2016
  Số trang : 40
  Giới thiệu chung :Ấn phẩm này là một sản phẩm của Dự án nghiên cứu "Cải cách dịch vụ tiện ích công cộng: Đánh giá hoạt động quản lý chất thải rắn đô thị tại Việ Nam: Tiếp cận theo phương pháp cấu trúc thị trường", do Quỹ Châu Á (TAF) tài trợ. Quan điểm được trình bày trong bài nghiên cứu này là của (các) tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của VEPR cũng như TAF. Một phiên bản của nghiên cứu này được công bố như Chương 6 trong Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2016, TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Phạm Văn Đại chủ biên.