Thứ Bảy, 20/01/2018 01:51
Phân loại:   Tác giả:   Nhà xuất bản:
 • Chủ biên : TS. Phạm Sỹ Thành
  Nhà xuất bản : NXB Thế Giới
  Năm xuất bản : 2017
  Giá bìa : 160000
  Giới thiệu chung :Sáng kiến Vành đai, Con đường (Belt and Road Initiative - viết tắt là BRI) được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất vào năm 2013. Sau bốn năm triển khai, sáng kiến BRI đã có những tiến triển trong thực tế, phản ánh bằng sự đón nhận khá tích cực từ nhiều quốc gia trên thế giới và bằng số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư kết nối thương mại đã được triển khai tại các quốc gia nằm dọc theo BRI.Cuốn sách này phân tích về cơ chế triển khai sáng kiến BRI từ trung ương đến địa phương Trung Quốc, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam
 • Chủ biên : TS. Phạm Sỹ Thành
  Nhà xuất bản : NXB Thế Giới
  Năm xuất bản : 2017
  Giá bìa : 180000
  Giới thiệu chung :Chiến lược Một vành đai, một con đường (One belt, one road - viết tắt là OBOR) được chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất vào năm 2013. Sau 3 năm triển khai, chiến lược OBOR đã có những tiến triển trong thực tế, phản ánh bằng sự đón nhận khá tích cực từ nhiều quốc gia trên thế giới và bằng số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư kết nối thương mại đã được triển khai tại các quốc gia nằm dọc theo OBOR.Cuốn sách này phân tích về cơ chế triển khai chiến lược OBOR từ trung ương đến địa phương Trung Quốc, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Phạm Văn Đại
  Nhà xuất bản : NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội
  Năm xuất bản : 2016
  Số trang : 390
  Giá bìa : 168000
  Giới thiệu chung :Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2016, với tựa đề Thiết lập nền tảng mới cho tăng trưởng, ra đời trong bối cảnh Chính phủ mới đang đi những bước đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình. Báo cáo tập trung xem xét lại động lực tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam, vạch ra nhu cầu cấp bách phải thiết lập những nền tảng mới, thực sự hữu hiệu, cho tăng trưởng trong trung và dài hạn. 
 • Chủ biên : Đinh Tuấn Minh, Phạm Thế Anh
  Nhà xuất bản : NXB Tri Thức
  Năm xuất bản : 2016
  Số trang : 438
  Giá bìa : 120
  Khổ sách : 16 x 24
  Giới thiệu chung :Báo cáo này được thực hiện bởi các nhóm nghiên cứu của: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương (CIEM), Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Kinh tế Việt Nam (VIE), Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR). Cuốn sách này được xuất bản với sự hỗ trợ của Viện Friedrich Naumann.
 • Chủ biên : TS.Nguyễn Đức Thành, PGS. TS. Vũ Sỹ Cường, ThS. Phạm Trà My, Nguyễn Quang Thái
  Năm xuất bản : 2016
  Số trang : 40
  Giới thiệu chung :Ấn phẩm này là một sản phẩm của Dự án nghiên cứu "Cải cách dịch vụ tiện ích công cộng: Đánh giá hoạt động quản lý chất thải rắn đô thị tại Việ Nam: Tiếp cận theo phương pháp cấu trúc thị trường", do Quỹ Châu Á (TAF) tài trợ. Quan điểm được trình bày trong bài nghiên cứu này là của (các) tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của VEPR cũng như TAF. Một phiên bản của nghiên cứu này được công bố như Chương 6 trong Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2016, TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Phạm Văn Đại chủ biên.
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
  Nhà xuất bản : NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội
  Năm xuất bản : 2015
  Số trang : 436
  Giá bìa : 168000
  Giới thiệu chung :Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2015 bao gồm bảy chương và hai phụ lục, trong đó, chương một và chương hai tổng quan về kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam năm 2014, các chương còn lại đi sâu vào các vấn đề chi tiết của kinh tế Việt Nam trước tiềm năng hội nhập sắp tới, bao gồm: sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng, tác động của TPP lên nền kinh tế qua mô hình GTAP, cấu trúc thị trường lúa gạo Việt Nam, và rủi ro từ sự ổn định danh nghĩa của tỷ giá.
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành, ThS. Nguyễn Khắc Giang, PGS. TS. Vũ Sỹ Cường
  Nhà xuất bản : Hồng Đức
  Năm xuất bản : 2015
  Số trang : 182
  Khổ sách : 16cm x 24 cm
  Giới thiệu chung :Nghiên cứu "Ước lượng chi phí kinh tế cho các tổ chức quần chúng công ở Việt Nam" là vô cùng hữu ích cho việc đổi mới về cơ chế chính sách trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đồng thời nó là nguồn thông tin quan trọng để Nhà nước sửa đổi bổ sung Luật Ngân sách, xây dựng Luật về Hội sắp tới" - Ông Nguyễn Ngọc Lâm, chuyên gia về các tổ chức hội quần chúng.Download
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
  Nhà xuất bản : NXB Thế Giới
  Năm xuất bản : 2015
  Số trang : 166
  Khổ sách : 18 cm x 26 cm
  Giới thiệu chung :Tác động của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) lên Nền Kinh tế Việt Nam: Các Khía cạnh Vĩ mô và Trường hợp Ngành Chăn nuôi" mô phỏng ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biêt các Hiệp định Thương mại tự do kiểu mới là TPP và AEC, lên nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời xem xét những tác động tới cấp độ ngành, bao gồm các yếu tố thương mại, giá cả, sản lượng và phúc lợi nền kinh tế. Trong đó, cuốn sách này chú trọng hơn vào ngành chăn nuôi, vốn được coi là một ngành không có nhiều lợi thế và dễ chịu tác động tiêu cực từ các Hiệp định thương mại tự do.Download
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành và Đinh Tuấn Minh
  Nhà xuất bản : Hồng Đức
  Năm xuất bản : 2015
  Số trang : 125
  Khổ sách : 16x24 cm
  Giới thiệu chung :Nghiên cứu Thị trường lúa gạo Việt Nam: Cải cách để hội nhập - Cách tiếp cận cấu trúc thị trường là công trình đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phương pháp xem xét hành vi của các chủ thể dựa trên đặc điểm của thị trường chứa đựng các chủ thể đó. Đây là phương pháp luận đặc trưng của kinh tế học vi mô hiện đại, cho rằng mức độ cạnh tranh hay độc quyền trong mỗi phân khúc thị trường sẽ quyết định cách ứng xử của người mua hoặc người bán trong thị trường, từ đó hình thành những đặc điểm cố hữu của thị trường như chúng ta quan sát thấy từ bên ngoài. Với cách tiếp cận như vậy, các tác giả cho rằng muốn thay đổi hành vi của các chủ thể, điều tiên quyết là phải thay đổi cấu trúc của thị trường thông qua các chính sách có tính khả thi của chính quyền - người  xác lập luật chơi. Ứng dụng phương pháp này với thị trường lúa gạo Việt Nam, nhóm tác giả đã thực hiện phân tích có thứ tự từng thị trường dọc theo chuỗi giá trị của ngành hàng lúa gạo. Bắt đầu từ hộ nông dân, các tổ chức hợp tác của nông ...
 • Chủ biên : Vũ Minh Long
  Nhà xuất bản : NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Năm xuất bản : 2014
  Số trang : 376
  Giá bìa : 110
  Khổ sách : 16x24
  Giới thiệu chung :Quãng thời gian khó khăn từ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007 đến nay đã cho thấy nền kinh tế Việt Nam dễ bị tổn thương trước những biến động của thị trường thế giới. Những điểm yếu cố hữu của nền kinh tế Việt Nam càng được bộc lộ rõ nét hơn, chẳng hạn như mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào đầu tư công dàn trải nhưng kém hiệu quả, sự mở rộng các yếu tố đầu vào nhưng hiệu quả sử dụng nguồn lực lại chậm được cải thiện, cơ chế phân bổ chưa thực sự dựa vào những tín hiệu thị trường… Dựa trên bối cảnh đó, cuốn sách Một số vấn đề của kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập sẽ phân tích những khía cạnh cụ thể của nền kinh tế, đồng thời nêu bật một số những vấn đề mà nền kinh tế sẽ phải đối diện trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới trong thời gian tới, bao gồm đổi mới mô hình tăng trưởng, vấn đề hợp tác với Trung Quốc, khả năng điều tiết các dòng vốn nước ngoài, đầu tư của doanh nghiệp vào thị trường Lào, tác động của tỉ giá lên cán cân thương mại, ...