Thứ Năm, 23/05/2024 05:41

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2016: Thiết lập Nền tảng mới cho Tăng trưởng

09:46:45 04/08/2016

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2016, với tựa đề Thiết lập nền tảng mới cho tăng trưởng, ra đời trong bối cảnh Chính phủ mới đang đi những bước đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình. Báo cáo tập trung xem xét lại động lực tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam, vạch ra nhu cầu cấp bách phải thiết lập những nền tảng mới, thực sự hữu hiệu, cho tăng trưởng trong trung và dài hạn. 

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image