Thứ Năm, 23/05/2024 04:49

Nguyễn Anh Thu: Viện trưởng

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu hiện là Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR).

 

 

Nguyễn Đức Thành: Cố vấn trưởng

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành là chuyên gia kinh tế, người sáng lập Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) vào tháng 7/2008 và làm Viện trưởng từ đó đến tháng 2/2020. Dưới sự xây dựng và lãnh đạo của ông, VEPR trở thành viện nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ cho công cuộc cải cách kinh tế thị trường, trao quyền cho xã hội dân sự và xây dựng nhà nước pháp quyền. PGS.TS. Thành là thành viên Nhóm tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016. Năm 2020, ông sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) và lãnh đạo Trung tâm từ đó đến nay.

PGS.TS. Thành là học giả của tổ chức Eisenhower Fellowship (USA) từ năm 2015, là thành viên Hiệp hội Kinh tế Đông Á (EAEA), đồng thời là tư vấn cho nhiều chương trình nghiên cứu chính sách kinh tế, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và kênh truyền thông ở Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn  Đức Thành nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế Phát triển tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) vào năm 2008

Phone:

Email: info@vess.org.vn

Website: www.vess.org.vn

 

Phạm Thế Anh: Kinh tế trưởng

PGS. TS. Phạm Thế Anh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, sau đó nhận bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ Kinh tế tại Đại học Manchester, Anh quốc vào các năm 2003 và 2007. 

PGS. TS. Phạm Thế Anh cũng từng tham gia các chương trình trao đổi nghiên cứu tại ĐH Columbia và Baltimore, Hoa kỳ. Hiện tại, Ông là Trưởng Bộ môn Kinh tế Vĩ mô của Đại học Kinh tế Quốc dân. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm tăng trưởng kinh tế, giá cả, tài chính công và các chính sách kinh tế vĩ mô. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn kinh tế cho các tổ chức trong và ngoài nước như (Bộ Tài chính, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, WB, UNDP, MBS, Vingroup,...). PGS. TS. Phạm Thế Anh đảm nhiệm vị trí Kinh tế trưởng tại VEPR trong giai đoạn 2019-2020. Hiện ông là Kinh tế trưởng của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS).

Phone:

Email: info@vess.org.vn

Website: www.vess.org.vn