Thứ Năm, 20/06/2024 05:05

 

 

 

Phạm Thế Anh

PGS. TS. Phạm Thế Anh tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh Công nghiệp năm 1998 tại Đại học Kinh tế Quốc dân; Sau đó nhận bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ Kinh tế tại Đại học Manchester vào các năm 2003 và 2007.

PGS. TS. Phạm Thế Anh đã từng là nghiên cứu viên cao cấp của Nhóm Tư vấn Chính sách, Bộ Tài chính từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 12 năm 2008. Hiện nay, ngoài việc tham gia các nghiên cứu với VEPR, PGS. TS. Phạm Thế Anh còn là giảng viên cao cấp về Kinh tế Vĩ mô tại Đại học Kinh tế Quốc dân, kiêm Kinh tế trưởng Công ty Chứng khoán Thăng Long. Anh cũng là tác giả/đồng tác giả của nhiều bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước.

 

 

 

Từ Thúy Anh

PGS.TS. Từ Thúy Anh tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 1995, hoàn thành luận văn Thạc sỹ về Kinh tế học tại Đại học Laval, Quebec, Canada năm 2001 và năm 2005 nhận bằng tiến sỹ về Kinh tế học và Thương mại Quốc tế tại Đại học Iowa State, Hoa Kỳ.

PGS.TS. Từ Thúy Anh hiện là Trưởng khoa Kinh tế Quốc tế - Đại học Ngoại thương Hà Nội, giảng viên thỉnh giảng cho Trung tâm Kinh tế Phát triển và Chính sách công Việt Nam - Hà Lan, Trường Đại học RMIT (Australia). PGS.TS. Từ Thúy Anh từng là nghiên cứu viên cao cấp của Nhóm Tư vấn Chính sách, Bộ Tài chính. Lĩnh vực nghiên cứu của Từ Thúy Anh gồm Thương mại Quốc tế, Lý thuyết Kinh tế Vi mô, Kinh tế Lao động và các vấn đề Tài chính Công của Việt Nam. PGS.TS. Thúy Anh là tác giả của giáo trình “Kinh tế học Quốc tế” của ĐH Ngoại thương, và là tác giả/đồng tác giả của nhiều bài viết được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

 

 

 

 

Phạm Văn Hà

TS. Phạm Văn Hà hiện là Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tài chính, Bộ Tài chính. TS Phạm Văn Hà hoàn thành Luận văn Tiến sỹ tại Đại học Quốc gia Australia năm 2006 với chuyên ngành Kinh tế học Phát triển. Từ năm 2007 - 2009, TS Hà là nghiên cứu viên cao cấp của Nhóm Tư vấn Chính sách, Bộ Tài chính.

Lĩnh vực nghiên cứu của TS Phạm Văn Hà gồm Kinh tế Phát triển, Mô hình Kinh tế lượng Vĩ Mô, Mô hình Cân bằng Tổng thể, và các vấn đề về Tài chính công của Việt Nam. TS Hà là tác giả của nhiều bài viết nghiên cứu chính sách trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

 

 

 

Nguyễn Thị Minh

TS. Nguyễn Thị Minh tốt nghiệp chuyên ngành toán học tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1986, và hoàn thành luận án tiến sỹ Kinh tế học tại Đại học Flinder, Adelaile, Australia năm 2006.

TS. Nguyễn Thị Minh hiện là Trưởng bộ môn Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, giảng viên của Trung tâm Kinh tế Phát triển và Chính sách công Việt Nam - Hà Lan. TS. Nguyễn Thị Minh đã từng là thành viên Nhóm Tư vấn Chính sách, Bộ Tài chính. Lĩnh vực nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh là Kinh tế Lượng ứng dụng, các mô hình toán Kinh tế và các vấn đề chính sách công. TS. Minh là tác giả của nhiều bài viết nghiên cứu được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước.

 

 

 

 

 

Đinh Tuấn Minh

Đinh Tuấn Minh hiện là nghiên cứu sinh tại Đại học Maastrict, Merit, Hà Lan. Anh tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế công nghệ tại Học viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan năm 1999.

Đinh Tuấn Minh đã từng tham gia Nhóm Tư vấn Chính sách, Bộ Tài chính. Hiện nay anh là Trưởng phòng Phân tích, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB). Lĩnh vực nghiên cứu của Đinh Tuấn Minh là Kinh tế học trường phái Áo và các vấn đề Kinh tế công của Việt Nam. Anh cũng là chuyên gia về tổ chức ngành và kinh tế học thể chế.

 

 

 

Phùng Xuân Nhạ

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ hiện là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

 

 

 

Nguyễn Đức Thành

PGS. TS. Nguyễn Đức Thành là chuyên gia kinh tế, hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) - một viện nghiên cứu do ông đồng sáng lập năm 2008. VEPR ủng hộ mạnh mẽ cho việc cải cách kinh tế thị trường, trao quyền cho xã hội dân sự và xây dựng nhà nước pháp quyền. PGS. TS. Thành là thành viên Nhóm tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

PGS. TS. Nguyễn Đức Thành là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về kinh tế học, tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận và hoạch định chính sách kinh tế Việt Nam, là chủ biên của chuỗi Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam, một ấn phẩm quan trọng và gây nhiều ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh tế Việt Nam hiện đại do các chuyên gia của VEPR thực hiện. Ấn phẩm này được xuất bản thường niên kể từ năm 2009.

PGS. TS. Thành là học giả của tổ chức Eisenhower Fellowship (USA) từ năm 2015, là thành viên Hiệp hội Kinh tế Đông Á (EAEA), đồng thời là tư vấn cho nhiều chương trình nghiên cứu chính sách kinh tế, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và kênh truyền thông ở Việt Nam.

PGS. TS. Nguyễn  Đức Thành nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế Phát triển tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) vào năm 2008.

 

 

 

 

Đào Nguyên Thắng

Đào Nguyên Thắng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2004, và nhận bằng thạc sỹ Kinh tế Phát triển năm 2007 trong chương trình liên kết giữa Việt Nam và Hà Lan. Năm 2013, Đào Nguyên Thắng nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế học tại Trung tâm Vận trù học và Kinh tế lượng (Center for Operations Research and Econometrics), Université catholique de Louvain. Từ tháng 9 năm 2013, Đào Nguyên Thắng là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu các vấn đề toàn cầu và biến đổi khí hậu (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change), tại Berlin, Công hoà liên bang Đức.