Thứ Năm, 23/05/2024 05:50

Alexey Chesnokov

Alexey Chesnokov nhận bằng Tiến sĩ Khoa học chính trị năm 2004 tại Đại học Ural, Yekaterinburg, Liên Bang Nga. TS. Chesnokov là Bí thư thứ Ba tại Cơ quan Ngoại giao Nga ở thành phố Yekaterinburg. Bên cạnh đó, TS. Chesnokov cũng tham gia hoạt động giảng dạy tại Khoa Khoa học chính trị và Xã hội học, Đại học Ural. Trong tháng 7 năm 2011, TS. Chesnokov tới trao đổi học thuật tại trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Christine Ngô

Christine là Tiến sỹ Luật tại ĐH California, Hoa Kỳ; là nghiên cứu sinh ngành Kinh tế tại trường Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông, ĐH London. Christine Ngọc Ngô tham gia giảng dạy ở Học viện Tài chính. Trong buổi Seminar chuyên đề về “Kinh tế chính trị học về Công nghiệp hóa, Đổi mới công nghệ và Nâng cao năng lực các ngành công nghiệp tại Việt Nam” được VEPR tổ chức vào tháng 07/2011, Christine đã trình bày phân tích của mình về các nhân tố thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực trong một nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam. Đặc lợi và tìm kiếm đặc lợi (rents and rents seeking) được sử dụng làm khung phân tích cho ba ngành công nghiệp trọng yếu, bao gồm sản xuất xe gắn máy, dệt may và viễn thông.

 

Cao Ngọc Anh

Ngọc Anh nhận bằng Cử nhân kinh tế và khoa học chính trị tại trường ĐH Monash, Australia năm 2007. Ngọc Anh làm việc ở Ban Tài chính, Bang Victoria. Ngọc Anh là trợ lý nghiên cứu tại VEPR từ tháng 8/2010 đến tháng 5/2011 thông qua chương trình Ausaid’s Australian Youth Ambassadors for Development.