Thứ Năm, 23/05/2024 05:21

NC-33: Tổng quan kinh tế Việt Nam 2013

09:15:35 04/07/2014

Nghiên cứu này sẽ đi vào nhận dạng và phân tích các vấn đề vĩ mô trong năm 2013, ảnh hưởng của những diễn biến trên tổng cung và tổng cầu đối với các cân đối vĩ mô và các thị trường tài sản. Nối tiếp là các thảo luận về chính sách vĩ mô được triển khai trong năm 2013, đánh giá kết quả và tính khả thi trong việc xử lý các điểm nghẽn của nền kinh tế. Phần kết luận điểm lại nhận định của nhóm tác giả và một vài thông điệp chính sách.

 

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image