Tìm kiếm
Liên Hệ
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 704, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84 4 3754 7506 - Máy lẻ: 704 - 714)
Fax: +84 4 3754 9921
Email:info@vepr.org.vn
Nhập địa chỉ của bạn để tìm đường đi: Xem chỉ dẫn chi tiết


Câu hỏi & bình luận
*
*
Điện thoại
*
*