Tìm kiếm
Thứ Sáu, 19/04/2024 06:33

Đánh giá tác động của tăng thuế giá trị gia tăng đến tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình

10:56:33 04/04/2019

Nghiên cứu Đánh giá tác động của tăng thuế giá trị gia tăng đến tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình ra đời trong bối cảnh, Dự thảo về sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng của Bộ Tài chính được đưa ra thảo luận cùng với các Luật thuế khác để ứng phó với tình hình ngân sách của Việt Nam mất cân đối thu chi kéo dài và khả năng cải thiện tình trạng này thấp. 

Download bản đầy đủ của ebook tại đây

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image