Thứ Năm, 25/07/2024 11:42

NC-16 Tổng quan Kinh tế Việt Nam năm 2009

02:06:54 01/09/2012

Năm 2009, nền kinh tế Việt Nam chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến tốc độ tăng trưởng trong Quý I sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, với những chính sách kích thích kinh tế khá cương quyết của chính phủ nền kinh tế đã ra khỏi thời kỳ thu hẹp và đang tăng trưởng vững chắc hơn.

Mặc dù đã đạt được những thành công nhất định, nhưng nền kinh tế bước sang năm 2010 vẫn còn đối mặt với những nguy cơ, quan trọng nhất là: nhu cầu bên ngoài sẽ tiếp tục hạn chế; nền kinh tế đang phát triển thiên về các ngành phi thương mại; và nguy cơ lạm phát cao quay trở lại. Chương này sẽ tập trung phân tích chi tiết, làm rõ những diễn biến kinh tế - tài chính trong suốt năm 2009, nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về toàn bộ nền kinh tế, tạo tiền đề cho những nghiên cứu trong các chương tiếp theo.

Download

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image