Đăng ký bản tin
Thông báo & Sự kiện
Thứ Năm, 25/07/2024 09:58

Thư mời viết bài tham dự Diễn đàn Nông nghiệp Mùa Thu 2020: “Định hướng chính sách nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19”

11:10:00 19/10/2020

 

Diễn đàn chính sách nông nghiệp (VAPF) là chuỗi các sự kiện của Liên minh nông nghiệp Việt Nam, nơi quy tụ các nhà khoa học, nhà quản lý, hoạch định chính sách, doanh nghiệp, người nông dân và giới truyền thông, nhằm cùng thảo luận về các vấn đề chính sách quan trọng trong ngành nông nghiệp hiện nay.

Từ năm 2015 đến nay, Liên Minh Nông nghiệp đã tổ chức 13 diễn đàn VAPF về các chủ đề ngành chăn nuôi hội nhập kinh tế quốc tế, tổ chức nông dân, tính cạnh tranh trong thị trường lúa gạo và chăn nuôi, tình trạng tài chính của nông dân các dân tộc thiểu số.

Diễn đàn Nông nghiệp Mùa Thu là sự kiện hàng năm thuộc chuỗi Diễn đàn VAPF được tổ chức từ năm 2015. Đây là diễn đàn quy mô lớn về chính sách nông nghiệp với sự tham gia của đông đảo các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, các tổ chức nông dân và người nông dân, các cơ quan thông tấn báo chí…Chủ đề của Diễn đàn Nông nghiệp Mùa Thu 2020 là “Định hướng chính sách nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19”

Liên minh Nông nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, người nông dân và các cơ quan/tổ chức/cá nhân có quan tâm tham gia viết bài và trình bày tại Diễn đàn chính sách nông nghiệp Mùa Thu 2020. Thông tin cụ thể về sự kiện như sau:

1. Thời gian: 19/11/2020 (cả ngày)

2. Địa điểm: Hà Nội

3. Ngôn ngữ: Tiếng Việt

4. Chủ đề Diễn đàn: “Định hướng chính sách nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19”

5. Nội dung Diễn đàn:

Nội dung Diễn đàn tập trung vào các chủ đề sau đây:

5.1. Đánh giá tác động đại dịch covid 19 tới nông nghiệp, nông thôn Việt Nam

Nội dung các bài tham luận có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các vấn đề sau:

- Đánh giá tác động của Đại dịch covid 19 tới (i) thị trường nông sản; (ii) chuỗi cung ứng nông nghiệp; (iii) việc làm khu vực nông nghiệp, nông thôn; (iv) thu nhập và chi tiêu của khu vực nông nghiệp, nông thôn; (v) an sinh xã hội và đói nghèo

- Thảo luận và khuyến nghị các giải pháp chính sách để ngành nông nghiệp thích ứng, giảm thiểu các tác động tiêu cực và nắm bắt cơ hội trong bối cảnh đại dịch. 

5.2 Chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn.

- Chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn về tác động của Covid 19 và chính sách thích ứng của các nông hộ, trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã, bộ ngành, địa phương.

- Thảo luận và khuyến nghị các giải pháp chính sách để hỗ trợ các nông hộ, trang trại, doanh nghiệp, hơp tác xã thích ứng với đại dịch.

6. Cách thức gửi bài

Các diễn giả đăng ký  và gửi tóm tắt bài trình bày tới chị Đặng Thị Bích Thảo qua email: dang.bichthao@vepr.org.vn.

Email đăng ký  bài viết xin gửi kèm các thông tin sau:

  • Thông tin về diễn giả
  • Với nhà khoa học: họ tên tác giả, học hàm - học vị, chức vụ, nơi công tác, chuyên ngành nghiên cứu, email và số điện thoại;
  • Với nông hộ, trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã: họ tên diễn giả, chức vụ, tên công ty, hợp tác xã (nếu có), địa chỉ nông hộ, trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã, email và số điện thoại;
  • Với địa phương, bộ ngành: tên diễn giả, chức vụ, đơn vị công tác;
  • Tiêu đề bài viết;
  • Tóm tắt bài viết;

7. Những mốc thời gian quan trọng:

04/11/2020: Hạn chót để các tác giả đăng ký và gửi CHỦ ĐỀ (topic) hoặc TÓM TẮT (Abstract) tham luận tại Diễn đàn;

06/11/2020: Ban tổ chức thông báo những tác giả và báo cáo được mời tham dự Diễn đàn;

- 13/11/2020: Hạn chót để các tác giả (được BTC lựa chọn) gửi bản toàn văn báo cáo hoặc bài trình bày.

19/11/2020: Hội thảo diễn ra tại Hà Nội.

8Tiền công chuyên gia viết bài

Ban tổ chức chi trả toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại cho các diễn giả từ tỉnh xa tới Hà Nội tham dự Diễn đàn. Một khoản thù lao nhỏ (theo định mức của nhà tài trợ), được chi trả cho diễn giả.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Chị Đặng Thị Bích Thảo, email: dang.bichthao@vepr.org.vn, hoặc chị Đỗ Thị Lê, email: do.thile@vepr.org.vn

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image