Chủ Nhật, 26/05/2024 12:56

BET-01 Điều gì đang xảy ra với kinh tế học dòng chính và làm sao để cải thiện kinh tế học

16:38:00 13/04/2017
Tài liệu đính kèm: Tải về

Những khác biệt giữa kinh tế học dòng chính (trong tất cả các nhánh khác nhau của nó) và cách tiếp cận thay thế có tính rộng mở của chúng ta (có thể được gọi là “kinh tế chính trị” hoặc “kinh tế học về sự tiến hóa và thể chế”) thường không rõ ràng và trong một vài trường hợp có những vai trò trung gian rất quan trọng. Hơn nữa, có sự không đồng thuận lớn giữa các nhà kinh tế học không thuộc dòng chính trên nhiều phương diên. Do đó, hi vọng rằng việc trình bày theo dạng lược đồ trong bảng dưới đây sẽ là một hướng dẫn.

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image