Thứ Năm, 20/06/2024 03:02

Lịch sử nhìn từ quan điểm sinh thái học

20:18:32 04/09/2012

  Nghiên cứu Nhật Bản, từ lịch sử, xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế... là một nhu cầu có tầm quan trọng lớn và lâu dài đối với chúng ta, đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi đất nước đang dấn bước mạnh mẽ vào quá trình phát triển và hội nhập.

     Từ lâu đã có một câu hỏi: Vì sao cùng là những nước nhỏ láng giềng gần và được coi là nằm trong vùng ảnh hưởng lâu dài của văn hóa Hán mà những chọn lựa lịch sử lớn, quá trình phát triển và số phận của ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam lại đã đi theo những con đường khác nhau, đưa đến thực trạng khác nhau như hiện nay? Những nguyên nhân địa lý và lịch sử nào đã đưa đến tình hình đó? Từ đó có thể đưa đến những suy ngẫm gì cho hôm nay và sắp đến?... Nhiều tác giả đã cố gắng đề cập đến vấn đề cho câu hỏi lớn ấy đặt ra, đặc biệt là trong nghiên cứu ít nhiều có tính so sánh giữa Việt Nam và Nhật Bản. Cuốn sách của Tadao Umesao lần này cho ta thêm một góc nhìn mới về đề tài quan trọng này.

     Mặc dầu được viết từ đã khá lâu (1964), đây là lần đầu tiên cuốn sách này được dịch sang tiếng Việt, đến với người đọc Việt Nam. Tác phẩm cung cấp cho chúng ta một cái nhìn, một cách nhìn độc đáo, bất ngờ, không chỉ về Nhật Bản mà cả về thế giới, đặt hiện tượng Nhật Bản (và từ đó có thể suy ra cả hiện tượng Việt Nam) trong bối cảnh tổng quan về thế giới được nhìn theo một cách hoàn toàn khác với truyền thống để phân tích và giải thích hiện tượng ấy.


Tài liệu liên quan
Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image