Thứ Năm, 20/06/2024 03:06

Lên gác rút thang: Chiến lược phát triển nhìn từ quan điểm lịch sử

10:26:38 29/01/2016

Làm thế nào mà những nước giàu thực sự trở nên giàu có? Trong nghiên cứu mới đầy khiêu khích này, Ha-Joon Chang đã phân tích tỉ mỉ về sức ép rất lớn của các nước đã phát triển lên các nước đang phát triển để chấp nhận "những chính sách tốt" và "thể chế/thiết chế tốt" nhất định, mà hiện nay được xem là cần thiết cho nền kinh tế phát triển. Thực hiện phương pháp tiếp cận lịch sử, Giáo sư Chang đã phát hiện ra rằng sự phát triển kinh tế của các nước đã phát triển khác biệt đáng kể với tiến trình mà hiện nay họ tư vấn cho các quốc gia nghèo hơn. Kết luận của ông rất thuyết phục và có ảnh hưởng lớn: Các nước đã phát triển đang cố gắng "rút chiếc thang" để "leo lên gác", ngăn cản các nước đang phát triển khỏi việc tiếp nhận các chính sách và thể chế/thiết chế mà họ đã sử dụng.

(Sách có bán tại các hiệu sách trên toàn quốc)


Tài liệu liên quan
Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image