Đăng ký bản tin
Các bài thảo luận chính sách
Thứ Năm, 20/06/2024 05:10

CS-02. Ước lượng ảnh hưởng của việc tăng giá điện

23:14:01 04/01/2013

Mục đích của báo cáo này là đánh giá tác động của việc tăng giá điện lên mức sống dân cư và những ảnh hưởng lan toả của nó trong nền kinh tế. Phần đầu xem xét cấu trúc cung-cầu điện năng hiện nay ở nước ta, trên cơ sở đó đưa ra dự báo về tổng nhu cầu điện năng trong những năm tới thông qua mô hình ARIMA. Phần tiếp theo khảo sát sự suy giảm sức mua của các hộ gia đình dưới tác động trực tiếp của việc tăng giá điện. Các hộ gia đình được phân chia theo các nhóm thu nhập từ thấp đến cao, theo khu vực nông thôn- thành thị và theo các vùng chiến lược. Tiếp đó, bản báo cáo sử dụng mô hình bảng cân đối liên ngành (I/O) để đánh giá tác động tổng thể (trực tiếp và gián tiếp) của việc tăng giá điện lên toàn bộ nền kinh tế thông qua các chỉ số vĩ mô như tăng CPI và thay đổi GDP, cũng như các thay đổi về mức giá và sản lượng ở các ngành cơ bản. Phần cuối cùng đưa ra những thảo luận về hàm ý chính sách của việc tăng giá điện.

Download

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image