Đăng ký bản tin
Các bài thảo luận chính sách
Thứ Năm, 20/06/2024 03:37

CS-03. Cơ cấu, tăng trưởng kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2008 và một số dự

23:11:52 04/01/2013

Báo cáo này mô tả và phân tích cấu trúc kinh tế của các nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng, và ngành dịch vụ trong 9 tháng đầu năm 2008 và dựa vào số liệu theo các quý từ năm 2004 đến nay để đưa ra các dự báo cho 3 tháng cuối năm 2008 và cả năm 2009.

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2008, tăng trưởng của các nhóm ngành công nghiệp và xây dựng, dịch vụ có xu hướng chững lại so với cùng kỳ các năm trước. Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy có mức tăng trưởng cao hơn chút ít so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn ở mức thấp (dưới 4%) do tiếp tục có sự thu hẹp đất nông nghiệp. Nhìn chung tỷ trọng giữa các nhóm ngành là khá ổn định giữa các năm và tiếp tục diễn biến theo khuynh hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng tỷ trọng ngành công nghiệp. Tỷ trọng ngành dịch vụ là khá ổn định và có xu hướng giảm nhẹ.

Download

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image