Đăng ký bản tin
Các bài thảo luận chính sách
Thứ Năm, 20/06/2024 02:55

CS-10 Những đặc điểm của nợ công ở Việt Nam

15:34:03 13/11/2015

Trong bài thảo luận chính sách này chúng tôi phân tích các điểm khác biệt trong thống kê về nợ công của Việt Nam so với thông lệ quốc tế. Về cơ bản, cách tiếp cận của Việt Nam bỏ qua rủi ro phát sinh từ các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nằm ngoài Chính phủ và các quỹ bảo hiểm xã hội. Chúng tôi cho rằng cần thiết phải đồng bộ hóa chuẩn mực thống kê về nợ công của Việt Nam so với thế giới để giúp kiểm soát tốt hơn những rủi ro nợ công.

Download

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image