Đăng ký bản tin
Các bài thảo luận chính sách
Thứ Năm, 20/06/2024 03:01

CS-06 Viễn cảnh kinh tế năm 2011 và hàm ý chính sách

02:06:54 01/09/2012

Bài viết này thảo luận những vấn đề kinh tế vĩ mô căn bản của Việt Nam trong năm 2010, đồng thời cung cấp hai kịch bản dự báo về viễn cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2011. Bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn được xem là vấn đề nghiêm trọng nhất của năm 2011. Trong khi đó, không gian cho chính sách tài khóa và tiền tệ đều đã bị thu hẹp đáng kể so với năm 2008. Hai kịch bản dự báo được xây dựng cho thấy lạm phát sẽ hướng tới mức gần 25% trong cả năm 2011, cao nhất trong 20 năm qua, trong khi tăng trưởng kinh tế ở mức khả quan chỉ có thể đạt trên 6%. Liên quan đến chính sách ngắn hạn hiện nay, tác giả cho rằng các chính sách can thiệp mang tính hành chính cao trên thị trường tiền tệ, đặc biệt liên quan đển vấn đề lãi suất, gây ra nhiều hiệu ứng phức tạp hơn dự kiến. Cụ thể là chính sách trần lãi suất huy động, chính sách điều chỉnh hạ lãi suất tái chiết khấu, chính sách hạ lãi suất huy động bằng USD đều có khả năng tích lũy những bất ổn vĩ mô trong năm 2011 và sang đầu năm 2012. Do đó, nên có những điều chỉnh thích hợp đối với những chính sách này trong năm 2011.

Download

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image