Thứ Bảy, 24/02/2024 01:56

Tác động của TPP và AEC lên nền kinh tế Việt Nam: Các khía cạnh vĩ mô và trường hợp ngành chăn nuôi

10:22:38 05/01/2016

Tác động của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) lên Nền Kinh tế Việt Nam: Các Khía cạnh Vĩ mô và Trường hợp Ngành Chăn nuôi" mô phỏng ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biêt các Hiệp định Thương mại tự do kiểu mới là TPP và AEC, lên nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời xem xét những tác động tới cấp độ ngành, bao gồm các yếu tố thương mại, giá cả, sản lượng và phúc lợi nền kinh tế. Trong đó, cuốn sách này chú trọng hơn vào ngành chăn nuôi, vốn được coi là một ngành không có nhiều lợi thế và dễ chịu tác động tiêu cực từ các Hiệp định thương mại tự do.

Download

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image