Thứ Bảy, 24/02/2024 01:43

Từ nhà nước điều hành sang nhà nước kiến tạo phát triển

11:23:46 13/09/2016

Báo cáo này được thực hiện bởi các nhóm nghiên cứu của: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương (CIEM), Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Kinh tế Việt Nam (VIE), Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR). Cuốn sách này được xuất bản với sự hỗ trợ của Viện Friedrich Naumann.

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image