Thứ Năm, 09/02/2023 10:31

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2017: Đo lường mức độ công khai thông tin ngân sách địa phương

11:11:46 11/09/2018

Ấn phẩm này được thực hiện bởi Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) với sự chủ trì của Trung tâm Phát triển và Hội Nhập (CDI) và Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR).

 

Khảo sát Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBIS) là khảo sát đầu tiên ở Việt Nam về mức độ công khai ngân sách tỉnh. Chỉ số công khai ngân sách (POBI) là công cụ giúp các tỉnh, thành phố có thể tham chiếu và đo đạc mức độ công khai, minh bạch trong quản lý NSNN và mức độ thực thi Luật NSNN năm 2015, giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách tại địa phương, đồng thời là cũng là công cụ giúp cho Việt Nam thực hiện ngày càng tốt hơn nỗ lực cải cách hành chính và tài khoá góp phần thực hiện cam kết với mục tiêu phát triển bền vững SDG 16 về minh bạch, giải trình có sự tham gia của người dân. Với POBI 2017 và những năm tiếp theo, chính quyền địa phương có thể theo dõi, đánh giá mức độ công khai minh bạch về ngân sách, nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản trị địa phương.

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image