Thứ Năm, 25/07/2024 09:41

Chi tiêu thuế ở Việt Nam: Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp

09:43:37 14/11/2019

Nghiên cứu Chi tiêu thuế ở Việt Nam: Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam đề cập tới thuật ngữ này. Đồng thời, nghiên cứu cũng sử dụng các phương pháp khác nhau để tính toán chi tiêu thuế của thuế thu nhập ở Việt Nam.

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image