Thứ Bảy, 24/02/2024 12:27

Đánh Giá vai trò của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đối với ngành lúa gạo và đề xuất các biện pháp cải tổ Hiệp hội

17:22:25 06/11/2018

Chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo của Việt Nam còn tồn tại nhiều điểm yếu, đặc biệt là về thể chế, dẫn đến sự tụt hậu của ngành hàng lúa gạo so với với tiến triển thị trường. Sự trì trệ và hoạt động kém hiệu quả của Hiệp hội Lương thực Việt nam (VFA) trong thời gian qua đang là rào cản chính cho sự phát triển của ngành gạo Việt Nam. Trong Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030, Chính phủ đã nhấn mạnh việc phải đổi mới hoạt động của VFA theo hướng tôn trọng cơ chế thị trường, phát huy vai trò tập hợp, hỗ trợ thương nhân và hợp tác, liên kết vững chắc, hiệu quả của các tác nhân trong chuỗi giá trị. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một động thái nào cho thấy việc đổi mới hoạt động của VFA được thực hiện. Nhóm nghiên cứu cho rằng, để có thể đổi mới theo đúng tinh thần của Chính phủ, VFA cần phải được “cải tổ” một cách triệt để và toàn diện về mặt tổ chức và cơ chế hoạt động. Hay nói cách khác, cần phải trả lại VFA về đúng vị trí là một Hiệp hội ngành hàng đúng nghĩa. 

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image