Đăng ký bản tin
Các bài thảo luận chính sách
Thứ Năm, 25/07/2024 10:10

CS-13 Tiền lương tối thiểu ở Việt Nam: Một số quan sát và nhận xét ban đầu

10:45:50 01/03/2017

Mức lương tối thiểu thường được sử dụng như là một công cụ nhằm sửa chữa những khiếm khuyết của thị trường lao động. Đồng thời, lương tối thiểu cũng là sự đảm bảo tính pháp lý của Nhà nước đối với người lao động trong mọi ngành nghề và khu vực có tồn tại quan hệ lao động, đảm bảo đời sống tối thiểu cho người lao động phù hợp với khả năng của nền kinh tế. Tuy nhiên, khi mức lương tối thiểu được xác định không chính xác, các quy định về lương tối thiểu có thể dẫn đến tình trạng thất nghiệp với người lao động, đặc biệt người lao động có trình độ và chuyên môn thấp, và giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Download

Bình luận
  • Bởi: Bàn thêm về vấn đề tiền lương (04-04-2017 09:30:38 AM)

    :  Cảm ơn các tác giả đã khái quát bức tranh tổng quát về vấn đề tiền lương ở Việt nam. Tuy nhiên, nếu tiếp tục nghiên cứu thêm, đề nghị các tác giả cho biết quan điểm và cơ sở của việc Thủ Tướng hoặc chính phủ cho ngành này hoặc ngành kia hưởng hệ số đồng loạt 1,6 - 3 so với mức lương cơ bản của các ngành khác. Chúng tôi nhận thấy cứ ngành nào càng có cơ hội kiếm tiền, nhũng nhiễu thì lại được chính phủ cho hưởng hệ số lương cao - đây là một nghịch lý bởi miếng bánh ngân sách đã bị ban phát một cách vô tổ chức gây bất công trong xã hội. Ví dụ, một anh bảo vệ, lao công làm việc ở ủy ban chứng khoán nhà nước hưởng hệ số 3 lần so với anh bảo vệ lao công làm việc ở các đơn vị khác.... Sự vô lý thể hiện ở cả 2 khía cạnh: một là cho hưởng hệ số vô thời hạn (tức không phải gắn với một bối cảnh lịch sử cụ thể nào); hai là cho hưởng hệ số với mọi vị trí công việc làm việc trong ngành đó. Chúng tôi không biết hết hệ số của các ngành nhưng chắc chắn không phải là ít. Ví dụ: ngành thuế - Hải quan hệ số 1,8; Kiểm toán nhà nước 1,6, các cơ quan Đảng 1,6; ủy ban chứng khoán nhà nước 3,0; ngành ngân hàng 1,8, ngân hàng phát triển 1,8 (hoặc 2.0)... Vấn đề nữa là việc cho hưởng các hệ số này gần như không được công khai ở bất cứ diễn đàn nào của quốc hội hay chính phủ. Cơ sở của nó là gì và ai là người có quyền quyết định, có đúng Luật hay không???
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image