Đăng ký bản tin
Các bài thảo luận chính sách
Thứ Năm, 23/05/2024 03:48

CS-14 Đánh giá luật Quản lý nợ công tại Việt Nam và một số hàm ý chính sách

08:54:36 07/11/2017

Bố cục của nghiên cứu này gồm ba phần chính. Trong phần đầu tiên, chúng tôi phân tích thực trạng nợ công tại Việt Nam và tình hình quản lý nợ công hiện nay, trong đó tập trung vào thảo luận về Dự thảo Luật quản lý nợ công sửa đổi; tiếp theo, chúng tôi tiến hành phân tích kinh nghiệm của các nước trên thế giới đồng thời nghiên cứu các khuyến nghị của các tổ chức và các chuyên gia quốc tế, tập trung vào các khía cạnh chính cần lưu ý của Dự thảo Luật; cuối cùng, một số khuyến nghị cụ thể cho Dự thảo Luật quản lý nợ công sửa đổi được đề xuất.

Download
 

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image