Tìm kiếm
Thứ Tư, 26/04/2017 03:18
Phân loại:   Tác giả:   Nhà xuất bản:
 • Chủ biên : Mark Thornton
  Nhà xuất bản : NXB Thế Giới
  Năm xuất bản : 2016
  Số trang : 325
  Hình thức bìa : Bìa mềm
  Giá bìa : 95000
  Khổ sách : 15,5 x 24
  Giới thiệu chung :Cuốn sách này sẽ nói với bạn rằng về cơ bản rằng những cấm đoán, ngăn cản trong xã hội mà bạn vẫn cho là thật hợp lý về đạo đức, được luật pháp hay các phương tiện gần như luật pháp bảo hộ, hầu hết chúng đều không có tác dụng, nếu không muốn nói là phản tác dụng. Tức là chúng thường tạo thêm những điều tồi tệ hơn cho nhiều thành phần trong xã hội, hoặc làm phát sinh thêm những vấn nạn mới như tội ác khốc liệt hơn, dung dưỡng tham nhũng, đặc quyền và hình thành thêm các băng đảng.Kinh tế học cấm đoán là một cuốn sách rất đặc biệt mà bạn phải đọc một cách cẩn trọng, đa chiều, cởi mở, và qua đó, hãy nhìn nhận các vấn đề dưới con mắt của một trí tuệ tự do – điều mà những người trong ngành kinh tế luôn tự nhủ phải giữ gìn. Có như vậy, bạn mới có thể tránh khỏi “chấn thương” khi tiếp nhận những thông tin thú vị mà cuốn sách đưa ra.(Sách có bán tại các hiệu sách trên toàn quốc)
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Phạm Văn Đại
  Nhà xuất bản : NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội
  Năm xuất bản : 2016
  Số trang : 390
  Giá bìa : 168000
  Giới thiệu chung :Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2016, với tựa đề Thiết lập nền tảng mới cho tăng trưởng, ra đời trong bối cảnh Chính phủ mới đang đi những bước đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình. Báo cáo tập trung xem xét lại động lực tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam, vạch ra nhu cầu cấp bách phải thiết lập những nền tảng mới, thực sự hữu hiệu, cho tăng trưởng trong trung và dài hạn. 
 • Chủ biên : Đinh Tuấn Minh, Phạm Thế Anh
  Nhà xuất bản : NXB Tri Thức
  Năm xuất bản : 2016
  Số trang : 438
  Giá bìa : 120
  Khổ sách : 16 x 24
  Giới thiệu chung :Báo cáo này được thực hiện bởi các nhóm nghiên cứu của: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương (CIEM), Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Kinh tế Việt Nam (VIE), Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR). Cuốn sách này được xuất bản với sự hỗ trợ của Viện Friedrich Naumann.
 • Chủ biên : Ha-Joon Chang
  Nhà xuất bản : NXB Lao Động
  Năm xuất bản : 2016
  Số trang : 274
  Hình thức bìa : Bìa cứng
  Giá bìa : 125
  Khổ sách : 15,5 cm x 24 cm
  Giới thiệu chung :Làm thế nào mà những nước giàu thực sự trở nên giàu có? Trong nghiên cứu mới đầy khiêu khích này, Ha-Joon Chang đã phân tích tỉ mỉ về sức ép rất lớn của các nước đã phát triển lên các nước đang phát triển để chấp nhận "những chính sách tốt" và "thể chế/thiết chế tốt" nhất định, mà hiện nay được xem là cần thiết cho nền kinh tế phát triển. Thực hiện phương pháp tiếp cận lịch sử, Giáo sư Chang đã phát hiện ra rằng sự phát triển kinh tế của các nước đã phát triển khác biệt đáng kể với tiến trình mà hiện nay họ tư vấn cho các quốc gia nghèo hơn. Kết luận của ông rất thuyết phục và có ảnh hưởng lớn: Các nước đã phát triển đang cố gắng "rút chiếc thang" để "leo lên gác", ngăn cản các nước đang phát triển khỏi việc tiếp nhận các chính sách và thể chế/thiết chế mà họ đã sử dụng.(Sách có bán tại các hiệu sách trên toàn quốc)
 • Chủ biên : TS.Nguyễn Đức Thành, PGS. TS. Vũ Sỹ Cường, ThS. Phạm Trà My, Nguyễn Quang Thái
  Năm xuất bản : 2016
  Số trang : 40
  Giới thiệu chung :Ấn phẩm này là một sản phẩm của Dự án nghiên cứu "Cải cách dịch vụ tiện ích công cộng: Đánh giá hoạt động quản lý chất thải rắn đô thị tại Việ Nam: Tiếp cận theo phương pháp cấu trúc thị trường", do Quỹ Châu Á (TAF) tài trợ. Quan điểm được trình bày trong bài nghiên cứu này là của (các) tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của VEPR cũng như TAF. Một phiên bản của nghiên cứu này được công bố như Chương 6 trong Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2016, TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Phạm Văn Đại chủ biên.
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
  Nhà xuất bản : NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội
  Năm xuất bản : 2015
  Số trang : 436
  Giá bìa : 168000
  Giới thiệu chung :Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2015 bao gồm bảy chương và hai phụ lục, trong đó, chương một và chương hai tổng quan về kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam năm 2014, các chương còn lại đi sâu vào các vấn đề chi tiết của kinh tế Việt Nam trước tiềm năng hội nhập sắp tới, bao gồm: sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng, tác động của TPP lên nền kinh tế qua mô hình GTAP, cấu trúc thị trường lúa gạo Việt Nam, và rủi ro từ sự ổn định danh nghĩa của tỷ giá.
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành, ThS. Nguyễn Khắc Giang, PGS. TS. Vũ Sỹ Cường
  Nhà xuất bản : Hồng Đức
  Năm xuất bản : 2015
  Số trang : 182
  Khổ sách : 16cm x 24 cm
  Giới thiệu chung :Nghiên cứu "Ước lượng chi phí kinh tế cho các tổ chức quần chúng công ở Việt Nam" là vô cùng hữu ích cho việc đổi mới về cơ chế chính sách trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đồng thời nó là nguồn thông tin quan trọng để Nhà nước sửa đổi bổ sung Luật Ngân sách, xây dựng Luật về Hội sắp tới" - Ông Nguyễn Ngọc Lâm, chuyên gia về các tổ chức hội quần chúng.Download
 • Chủ biên : Nguyen Duc Thanh and Nguyen Thi Thu Hang
  Nhà xuất bản : Thế Giới Publishers
  Năm xuất bản : 2015
  Số trang : 166
  Khổ sách : 18 x 26 cm
  Giới thiệu chung :“The Impacts of TPP and AEC on the Vietnamese Economy:  Macroeconomic Aspects and the Case of Livestock Sector” is a comprehensive study on the economic effects of Viet Nam's current integration process, with special focus on such important free trade agreements as Trans-Pacific Partnership (TPP) and ASEAN Economic Community (AEC). The book provides an assessment of macroeconomic impacts based on a standard computable general equilibrium analysis, employing the latest GTAP database. The authors then analyzes the impacts at sectoral level, from various dimensions as trade flows, prices, outputs and changes in economic welfare. The livestock sector, which is considered having few advantages and being vulnerable under the implementation of TPP, is treated as a special case for in-depth study.Download
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành và TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
  Nhà xuất bản : NXB Thế Giới
  Năm xuất bản : 2015
  Số trang : 166
  Khổ sách : 18 cm x 26 cm
  Giới thiệu chung :Tác động của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) lên Nền Kinh tế Việt Nam: Các Khía cạnh Vĩ mô và Trường hợp Ngành Chăn nuôi" mô phỏng ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biêt các Hiệp định Thương mại tự do kiểu mới là TPP và AEC, lên nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời xem xét những tác động tới cấp độ ngành, bao gồm các yếu tố thương mại, giá cả, sản lượng và phúc lợi nền kinh tế. Trong đó, cuốn sách này chú trọng hơn vào ngành chăn nuôi, vốn được coi là một ngành không có nhiều lợi thế và dễ chịu tác động tiêu cực từ các Hiệp định thương mại tự do.Download
 • Chủ biên : TS. Nguyễn Đức Thành và Đinh Tuấn Minh
  Nhà xuất bản : Hồng Đức
  Năm xuất bản : 2015
  Số trang : 125
  Khổ sách : 16x24 cm
  Giới thiệu chung :Nghiên cứu Thị trường lúa gạo Việt Nam: Cải cách để hội nhập - Cách tiếp cận cấu trúc thị trường là công trình đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phương pháp xem xét hành vi của các chủ thể dựa trên đặc điểm của thị trường chứa đựng các chủ thể đó. Đây là phương pháp luận đặc trưng của kinh tế học vi mô hiện đại, cho rằng mức độ cạnh tranh hay độc quyền trong mỗi phân khúc thị trường sẽ quyết định cách ứng xử của người mua hoặc người bán trong thị trường, từ đó hình thành những đặc điểm cố hữu của thị trường như chúng ta quan sát thấy từ bên ngoài. Với cách tiếp cận như vậy, các tác giả cho rằng muốn thay đổi hành vi của các chủ thể, điều tiên quyết là phải thay đổi cấu trúc của thị trường thông qua các chính sách có tính khả thi của chính quyền - người  xác lập luật chơi. Ứng dụng phương pháp này với thị trường lúa gạo Việt Nam, nhóm tác giả đã thực hiện phân tích có thứ tự từng thị trường dọc theo chuỗi giá trị của ngành hàng lúa gạo. Bắt đầu từ hộ nông dân, các tổ chức hợp tác của nông ...